Tekst  A+  A-

Service en Diensten

Ondernemingsdossier


Ondernemingsdossier

Als ambachtelijke bakker heeft u door de diversiteit aan activiteiten in uw bedrijf te maken met een relatief hoge regeldruk en de hieraan verbonden kosten. Het gaat niet alleen om administratiekosten, maar ook om nalevingskosten (investeringen om aan de eisen van de wet te voldoen), beperkte dienstverlening door de overheid én te veel en inefficiënte bedrijfsinspecties.

De invoering van het Ondernemingsdossier kan hierin verandering brengen. Informatie kan sneller en makkelijker worden gedeeld met de overheid en er zijn minder inspectiemomenten nodig. Het Ondernemingsdossier bespaart u dus tijd en geld. De NBOV heeft als ambitie om voor u en de handhavende- en toezichthoudende overheden een optimale gegevensuitwisseling te realiseren.

Voordelen
Het Ondernemeningsdossier biedt u de volgende voordelen:

  • Eenmalig invoeren van bedrijfsgegevens voor meerdere doelen;
  • Eenvoudige koppeling van gegevens uit het eigen bedrijfsinformatiesysteem met het Ondernemingsdossier;
  • Helder inzicht in relevante regelgeving en de te nemen maatregelen;
  • Minder en kortere controles op locatie;
  • Digitaal aanvragen van vergunningen en het doen van meldingen;
  • De benodigde bedrijfsinformatie is op een centrale plek samengebracht en vindbaar, online te benaderen en overal te gebruiken;
  • Mogelijkheid om de bedrijfsinformatie te combineren met kwaliteitsprogramma’s als HACCP, BRC, ISO, etc;
  • Toezichtinformatie per overheidsdienst beschikbaar te stellen.

De invoering van het Ondernemingsdossier wordt mede mogelijk gemaakt door besteding van middelen van het voormalig Productschap Akkerbouw.