Tekst  A+  A-

Service en Diensten

Financiering


 

Financiering

Steeds meer mkb'ers hebben problemen bij het vinden van financieringsoplossingen voor hun investeringsplannen. De NBOV beschikt over veel kennis van de branche en dus ook over de financieringsproblemen die zich in onze sector voordoen. Na de financiële crisis van 2008 is er een aantal financieringsalternatieven ontstaan. De website www.mkbkredietdesk.nl geeft een duidelijk beeld van de bestaande financieringsalternatieven. Bent u op zoek naar een passende financiering? Bekijk dan ook de financieringswijzer.

Banken
Allereerst de vraag of de traditionele banken helemaal geen leningen meer verstrekken aan het mkb. Natuurlijk verstrekken banken nog wel leningen aan het mkb alleen wordt dit steeds minder en daarnaast wordt vaak slechts een deel van de financieringsvraag gehonoreerd. U moet dus op zoek naar alternatieven, eventueel als aanvulling op bancaire financiering, als u uw plannen wilt realiseren. Alle financieringsspecialisten in Nederland zijn het er wel over eens dat de situatie zoals die was voor 2008, waarbij de banken vrijwel de enige kredietverschaffers aan het mkb waren, niet meer zal terugkeren. De verwachting is dat in de nabije toekomst bedrijven steeds vaker gefinancierd worden door verschillende aanbieders. Er wordt dan gesproken van gestapelde financiering.

Financieringsalternatieven
Voor de ambachtelijke bakkerij zien wij de Kredietunie Bakkerij Ondernemers, Qredits en Crowdfunding als belangrijkste financieringsalternatieven. Naast banken zijn er ook vermogende particulieren/ondernemers die actief deelnemen in of uitlenen aan mkb-bedrijven. Deze Informal Investors of Business Angels zijn doorgaans op zoek naar snel groeiende ondernemingen met vaak een ‘ict of hightech randje’ en zullen dus niet snel in ambachtelijke sectoren investeren of uitlenen. Bij een financieringsvraag is het de moeite waard om ook eens te denken aan de ‘3-f’en’: family, fools en friends. Deze omschrijving wordt vaak gehanteerd voor financiering in uw eigen omgeving/netwerk.

Crowdfunding
Crowdfunding is nog niet zo populair binnen de bakkerijsector, maar dit gaat veranderen. Een aantal bakkerijondernemingen heeft een succesvolle crowdfundingcampagne achter de rug. De twee meest actieve platforms zijn Geldvoorelkaar.nl en Crowdaboutnow.nl. Veel ondernemers gaan er aan voorbij dat crowdfunding ook als marketinginstrument kan worden ingezet.

Qredits
Qredits is mede door het Ministerie van EZ opgericht en begonnen als micro-financieringsinstelling. In eerste instantie werden leningen verstrekt met een maximum van € 35.000,-. Inmiddels mag Qredits ook leningen verstrekken tot € 250.000,-. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden. Leningen van enige omvang aan het mkb moeten wel een afwijzing van één van de grootbanken kunnen overleggen. Waarom? De grootbanken zorgen samen voor een belangrijk deel voor de funding van Qredits.

Kredietunie Bakkerij Ondernemers
Een zeer belangrijke alternatieve financieringsvorm in onze sector wordt straks de Kredietunie Bakkerij Ondernemers (KBO). Op dit moment is de KBO al actief, niet als kredietverschaffer maar als kredietbemiddelaar. Een aantal ondernemers is op deze manier al geholpen. Zodra het wettelijk kader voor kredietunies klaar is, kunnen bakkerondernemers en oud-ondernemers ‘sparen’ bij de KBO en zullen kansrijke investeringsprojecten na een grondige screening gefinancierd worden binnen de coöperatieve vereniging. 

Vragen? Bel ons!
Heeft u een financieringsprobleem? Neem dan contact op met onze eerstelijnsadviseur Frans Holtkamp. Of zit u met specifieke vragen over de kredietunie? Neem dan contact op met beleidsmedewerker Economische zaken Johan Weggeman. Beiden zijn te bereiken via telefoonnummer 0182 – 69 30 30.