Tekst  A+  A-

NBOV

ELS


ELS

Een zeer gewaardeerde en unieke dienst, onder meer bedoeld om het contact van de leden met het NBOV-kantoor in Gouda te versterken en de band met de NBOV persoonlijker te maken, is de Externe Leden Service (ELS). Theo van der Ham uit Puttershoek, Henk Bruns uit Appingedam en Jan van der Krabben uit Nijmegen bezoeken als ELS-medewerkers een kleine driehonderd NBOV-leden per jaar en spreken met hen over de branche in het algemeen en hun bedrijf in het bijzonder. 

Alle ELS-medewerkers zijn oud-ondernemers en hebben in het verleden een eigen bakkersbedrijf gehad. Tegenwoordig staan zij in nauw contact met het kantoor van de NBOV, zodat zij van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen in de branche goed op de hoogte zijn. Bovendien worden de ELS-medewerkers regelmatig getraind. Al met al betekent dit dat de ELS-medewerkers uitstekend in staat zijn zich te verplaatsen in de omstandigheden van de ondernemer en weten wat er speelt. 


V.l.n.r. Theo van der Ham, Henk Bruns, Jan van der Krabben en de reeds gestopte Theo Sturkenboom.

Uw mening telt!
Tijdens hun ledenbezoeken hebben de ELS-medewerkers oog en oor voor de wensen en meningen van de NBOV-leden. Daarnaast worden problemen en vragen besproken, waarmee leden in de dagelijkse praktijk worden geconfronteerd. Van elk bezoek brengt de ELS-medewerker verslag uit op het kantoor in Gouda en worden zonodig acties ondernomen om de bezochte bakkerondernemer van dienst te zijn. De informatie die hieruit voortkomt, vormt een belangrijke basis voor de formulering van het beleid op het secretariaat. Uw mening telt dus!