Tekst  A+  A-

Zorg dat de allergeneninformatie op orde is

01-06-2017

Sinds december 2014 zijn de regels rondom de etikettering van levensmiddelen aangepast. Ook voor niet-voorverpakte producten gelden nu regels rondom allergeneninformatieverstrekking. Te vaak worden deze regels niet of verkeerd nageleefd en daarom is de Nederlandse Coeliakie Vereniging gestart met het Meldpunt Foutieve informatie allergenen.

Bij de verkoop van niet-voorverpakte producten dient u de consument de actuele allergeneninformatie te kunnen verstrekken. Dit kan via een kassasysteem, een productboek of mondeling. Zorg er daarbij voor dat al uw medewerkers weten waar ze de kennis van de uw producten en de mogelijke gevaren van kruisbesmetting kunnen vinden of bij wie ze de kennis kunnen achterhalen. Loop daarnaast het assortiment regelmatig na om te kijken of van nieuwe producten de allergenen in kaart zijn gebracht. Voer af en toe een controle uit op de verstrekte informatie.

Actief vermelden
Naast het verzamelen van de allergeneninformatie is het verplicht om kenbaar maken dat de informatie bij u mondeling wordt verstrekt. Dit kan met het bordje met de volgende tekst: “Heeft u een voedselallergie of heeft een vraag over de samenstelling van onze producten? Onze medewerkers staan u graag te woord”. Bij de NBOV zijn deze toonbankbordjes verkrijgbaar. Als dit bordje ontbreekt in de winkel, heeft u niet voldaan aan de etiketteringswetgeving.

Meldpunt
De Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) is het Meldpunt Foutieve informatie allergenen gestart voor verkeerde informatie op voedseletiketten en allergeneninformatieverstrekking. De leden van de NCV merken dat het geven van informatie nog heel vaak misgaat. Consumenten met een glutenintolerantie kunnen daardoor (ernstige) gezondheidsklachten krijgen. Met dit meldpunt wil de NCV aan de NVWA en de overheid een signaal afgeven. Meer informatie vindt u hier.