Tekst  A+  A-

Gratis asbest quickscan voor ondernemers in bakkerijbranche

19-06-2017

In de afgelopen jaren is de sector enkele malen geconfronteerd met asbestincidenten. Naast gevaren voor de gezondheid heeft dit ook negatieve media-aandacht en imagoschade tot gevolg gehad. Daarom is er nu een asbest quickscan ontwikkeld.

De bakkerij- en zoetwarensector hebben besloten om een kosteloze quickscan te laten uitvoeren bij alle productlocaties in de bakkerij- en zoetwarensector in Nederland.

De scan
Na de quickscan weet de ondernemer of er asbesthoudende materialen in de procesinstallaties, gebouwen en gebouw gebonden installaties aanwezig zijn. Ook is het duidelijk welke risico’s voor de gezondheid en de producten er zijn, of en welke maatregelen er moeten worden genomen en ontvangt de ondernemer schriftelijk bewijs dat het bedrijf deskundig is gescand. 

De scan wordt uitgevoerd door SGS Search, een gecertificeerd inspectiebureau. Dit gaat op afspraak, hiervoor worden de bedrijven telefonisch benaderd. Het onderzoek wordt in 2017 uitgevoerd en zal 1 tot 4 uur in beslag nemen, afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

Verdacht materiaal
Als er tijdens de quickscan verdacht materiaal wordt gevonden, neemt de inspecteur een monster mee voor analyse. Als dan blijkt dat het asbest betreft en er is risico op vrijkomen van asbest, dan wordt de ondernemer geadviseerd om een aanvullend onderzoek te laten uitvoeren. Na afloop van de quickscan ontvangen de deelnemende bedrijven een rapport. 

Organisatie
Het Georganiseerd Overleg (GO) van de bakkerij- en zoetwarensector hebben een gezamenlijke Werkgroep Asbest ingesteld. Deze heeft de quickscan uitgewerkt. Bureau ‘Veilig en Gezond in het bakkersbedrijf’ (onder leiding van Tineke Rens) coördineert het onderzoek en beantwoordt vragen. De quickscan kost niets, het wordt betaald door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf/Zoetwaren. Deelnemende bedrijven zijn inmiddels ook per brief geïnformeerd door bureau ‘Veilig en Gezond in het bakkersbedrijf’.