Tekst  A+  A-

Nieuwe CAO-tekst gereed

20-11-2017

Op maandag 23 oktober 2017 hebben werkgeversorganisaties NVB/NBOV en de werknemersorganisatie CNV Vakmensen overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO Bakkersbedrijf. De achterban van werknemersvereniging FNV heeft het gewijzigd eindbod van NVB/NBOV afgewezen.

De nieuwe CAO-tekst is inmiddels gereed en treft u hier aan. De CAO zal in week 47 worden aangemeld bij het Ministerie van SZW. Daarmee krijgt de arbeidsvoorwaardenovereenkomst de status van ‘CAO’. De CAO is dan bindend voor georganiseerde werkgevers (NVB-/NBOV-leden) en hun werknemers (circa 64% van de bakkerijsector) en voor ongeorganiseerde werkgevers en hun werknemers wanneer in de individuele arbeidsovereenkomst de CAO Bakkersbedrijf van toepassing wordt verklaard.

Na aanmelding wordt een verzoek tot algemeen verbindend verklaring ingediend bij het Ministerie van SZW. Deze procedure duurt ongeveer 8 weken (excl. periode voor bezwaarschriftenprocedure). Na een algemeen verbindend verklaring van de CAO (publicatie Staatscourant) is de CAO bindend voor alle werkgevers en werknemers in de bakkerijsector.

Afspraken
De belangrijkste afspraken op een rij:

 • Looptijd: 1 oktober 2016 t/m 31 maart 2019.
 • Structurele loonaanpassingen voor ambachtelijke bakkerijen:
  • 1,5% per 1/13 augustus 2017;
  • 1,25% per 1/17 juni 2018.
 • Eenmalige uitkering voor ambachtelijke bakkerijen per 1 juni 2017:
  • 1% van 12 x bruto maandloon respectievelijk 13 x 4 bruto wekenloon (werknemers met korter dienstverband dan 1 jaar voorafgaande aan 1 juni 2017 naar rato).
 • Structurele loonaanpassingen voor industriële bakkerijen:
  • 2% per 1/18 juni 2017;
  • 1,75% per 1/17 juni 2018.
 • Tijdelijke tijd-voor-tijd regeling (pilot 2018) nadat de ondernemingsraad/ personeelsvertegenwoordiging daarvoor toestemming heeft gegeven.
 • Per 1 januari 2018: eerste maand van arbeidsongeschiktheid: 90% loon. Vanaf 2e t/m 6e maand: 100%, vanaf 7e t/m 12e maand: 95%, vanaf 13e t/m 24e maand: 85%.
 • Per 1 januari 2018: inhouding max. 3 vakantiedagen bij 3 ziekmeldingen wordt afgeschaft.
 • Pilot (2018) met persoonlijk opleidingsvoucher van € 200,- per fulltime medewerker (parttimer naar rato) voor arbeidsmarktrelevante opleidingen en trainingen.
 • Overgangsregeling voor gratificatie langdurig dienstverband.
 • Toeslag op Koningsdag voor functies in de functiegroep commercie komt per 1 januari 2018 te vervallen.
 • Extra toeslag op de avond voorafgaande aan feestdagen komt per 1 januari 2018 te vervallen behalve de avonden voorafgaande aan Kerst, Nieuwjaar en Pasen.
 • Werkgevers worden gefaciliteerd om de participatie van werknemers, die niet in staat zijn met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen, te bevorderen (Participatiewet).