Tekst  A+  A-

Ledenactiviteiten

Algemene Vergadering


 

Algemene Vergadering

Op dinsdag 28 maart heeft onze jaarlijkse Algemene Vergadering plaatsgevonden. Tijdens de vergadering is stilgestaan bij de stand van zaken binnen onze vereniging en de beantwoording van ledenvragen. Ook zijn wij ingegaan op de ontwikkelingen binnen onze bedrijfstak, de toekomst van onze branche en de noodzaak van kennisontwikkeling. 

Aansluitend vond ons themaprogramma 'Kennis is toekomst, het vervolg...' plaats. Kennis kan op vele manieren worden opgedaan, via trainingen, vervolg- en praktijkopleidingen. Een goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven blijft daarbij onmisbaar. Veel kennis zit ook in de dagelijkse praktijk. Deze kennis kan vanaf nu met elkaar worden gedeeld via de digitale kennisbank ‘Bakkerspedia’, het tastbare resultaat van onze themamiddag ‘Kennis is toekomst’ in 2015. In de afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan de opzet en vormgeving van Bakkerspedia en tijdens onze themamiddag werd het platform gelanceerd.

Meer hierover weten? Surf dan naar www.bakkerspedia.nl