Tekst  A+  A-

NBOV

Organisatie


Organisatie

De NBOV en de (banket)bakkerondernemers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op 1 januari 1998 kwam de vereniging tot stand door een fusie tussen BBOV, BCOB, en de oude NBOV. Veel ondernemers in de brood- en banketbakkerij hadden met deze organisaties een lange historie.

Belangrijk uitgangspunt van de huidige NBOV is dat de vereniging zoveel mogelijk wordt bestuurd door vertegenwoordigers uit de praktijk. Dat wil zeggen praktiserende brood- en banketbakkers én vertegenwoordigers van groepen (banket)bakkers met gelijksoortige belangen, problemen en vragen. Via deze aanpak is het mogelijk geworden een doelgerichte collectieve belangenbehartiging voor de bedrijfstak na te streven. Naast een praktijkgericht bestuur, dat zeer nauw bij de uitvoering betrokken is, vindt dit ook plaats via vertegenwoordigingen in diverse commissies, adviesraden en werkgroepen. 

De vereniging heeft iedere (banket)bakkerondernemer niet alleen vanuit het collectief, maar ook vanuit de individuele dienstverlening iets te bieden. Met behulp van actieve voorlichting en communicatie vervult de NBOV een antennefunctie voor de leden, de branche en de overige doelgroepen.

Bekijk hier het organogram van de vereniging.