Tekst  A+  A-

NBOV

Bestuur


Bestuur

De NBOV wordt bestuurd door zes bestuursleden. De bestuursleden komen uit verschillende Nederlandse windstreken, zodat diverse regio’s goed zijn vertegenwoordigd. Ook is sprake van spreiding in het type bedrijven: van middelgroot tot klein, uit grote steden en uit kleine dorpen, brood- én banketspecialisten, met en zonder lunchroom. 

Beleid
Het NBOV-beleid wordt bepaald door de leden zelf. Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert het de plannen voor de toekomst. Een aantal weken voorafgaand aan deze vergadering kunnen NBOV-leden via een digitale stemming (nieuwe) bestuursleden kiezen. 

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit Jos den Otter (voorzitter), Mariëlle van Heeswijk (tijdelijk vice-voorzitter), Peter van der Wal (penningmeester), Loes Baas, Angeline van Asperen en Ale Kor Riedstra.