Tekst  A+  A-

Secretariaat

Het beleid van de vereniging wordt uitgezet door het bestuur. Zodra dit beleid is vastgesteld, gaan de achttien medewerkers van het secretariaat in Gouda aan de slag met de uitvoering ervan. 

Het secretariaat bestaat uit verschillende afdelingen. Zo houdt de afdeling Collectieve Zaken zich voornamelijk bezig met onderwerpen die betrekking hebben op de gehele bedrijfstak, zoals vraagstukken op het gebied van economie, financiën, milieu en energie. De afdeling Juridische Zaken richt zich op de individuele leden en zorgt voor ondersteuning bij problemen en vragen over juridische- en/of arbeidszaken. Alle communicatieadviezen en marketinguitingen die van belang zijn voor NBOV-leden en de gehele bakkerijbranche verlopen via de afdeling Communicatie. De afdeling Personeelszaken geeft advies en ondersteuning op het gebied van o.a. pensioenen en loonberekeningen. De afdeling Financiën beheert niet alleen de financiële administratie van het secretariaat, maar geeft tevens adviezen over financiële vraagstukken. Tot slot biedt de afdeling Secretariaat ondersteuning aan het gehele kantoor.