Tekst  A+  A-

CAO

Loonvoorstel ambachtelijke bakkerij: 1.5% per 1 augustus 2017 tot 1 april 2018 in de vorm van een tijdelijke persoonlijke toeslag. Daarnaast ontvangen medewerkers in de ambachtelijke bakkerij een eenmalige uitkering van 1% per 1 juni 2017. 

Omdat het afsluiten van een nieuwe cao nog ver lijkt, hebben werkgevers op 1 mei jl. een voorstel tot loonsverhoging gedaan aan de werknemers in de bakkerijbranche. In dit voorstel is opgenomen een loonsverhoging van 1.5% van het functie-uurloon. Deze wordt tijdelijk toegekend in de vorm van een persoonlijke toeslag over de periode 1 augustus 2017 tot 1 april 2018. Klik hier voor tabellen persoonlijke toeslag per uur.

Kiest u er voor om de voorgestelde loonsverhoging van 1.5% in de functie-uurlonen te verwerken, klik dan hier voor de functie-uurloon tabellenLet op: hierdoor wordt de basis voor het berekenen van onregelmatige uren (34%) en overuren verhoogd met 1.5%.

Wijziging loontabellen - juli 2017
Als gevolg van de wijzigingen in de Wet Minimumloon per 1 juli 2017 moeten een tweetal loontabellen uit de cao worden aangepast. Het gaat om de loontabel voor Personeel Commercie (Hoofdstuk 3) en de loontabel Salarisschaal 1A (Bijlage F).

Loontabellen Personeel Commercie en Salarisschaal 1A

Eindbod CAO - januari 2017
Op 20 januari 2017 is er een eindbod gedaan aan de vakorganisaties (FNV en CNV). Dit eindbod kunt u hieronder downloaden. 

Eindbod Werkgeversorganisaties aan vakbonden

Loontabellen 01-11-2015
Op 4 november 2015 is de CAO Bakkersbedrijf tot stand gekomen. Bekijk hier de loontabellen die per 1 november 2015 van toepassing zijn. 

Loontabellen 1 november 2015 (gepubliceerd 11-11-2015)