Tekst  A+  A-

NBOV

NBOV

De Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV) zet zich in voor een goed ondernemersklimaat voor alle ambachtelijke Nederlandse brood- en banketbakkers in het midden- en kleinbedrijf. Speciale aandacht gaat uit naar onze leden: 'NBOV, uw partner in ambachtelijk ondernemerschap'. Dit motto klinkt door in alle activiteiten die de NBOV ten behoeve van haar leden ontwikkelt:

1. Collectieve belangenbehartiging
Optreden namens de leden bij CAO-onderhandelingen, onderwijsvraagstukken, (inter)nationale lobby met overheden, wet- en regelgeving op het gebied van etikettering, energie en milieu. De NBOV wil voorwaarden scheppen om goed te kunnen ondernemen, de branche gezond te houden en zo de rendementen te verbeteren.

2. Individuele dienstverlening
Juridisch advies bij ontslagprocedures, adviezen over beloning, ondersteuning op het gebied van marketingcommunicatie, telefonisch advies over toepassing van de CAO.

3. Voorlichting en ontmoeting
Jaarlijkse organisatie van diverse ledenbijeenkomsten, uitgave van het ledenblad BakkersZaken, beheer en onderhoud van de NBOV-website, Twitter-account en coördinatie van de VrouwenVakgroep.