2020: hiermee is de NBOV voor u aan de slag

18 februari 2020

Warenwetbesluit, Klimaatakkoord, Europees beleid en de Maatwerkaanpak. Stuk voor stuk actuele onderwerpen die gevolgen hebben voor mkb-ondernemers, en dus voor (banket)bakkers. De NBOV is daarom voortdurend met deze onderwerpen aan de slag. Een kort overzicht.

 

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) publiceerde 24 januari de tekst van het gewijzigde Warenwetbesluit Meel en brood. De nieuwe regels gelden per 1 juli 2020. Op Bakkersvak kunt u bij de NBOV een stappenplan halen, met daarin handvatten om op tijd klaar te zijn voor het aangepaste Warenwetbesluit. De NBOV organiseert ook informatiebijeenkomsten over dit onderwerp; houd daarvoor de agenda in de gaten.

Klimaatakkoord

MKB-Nederland heeft het Klimaatakkoord nog niet ondertekend, omdat de branches die in MKB-Nederland verenigd zijn, eerst willen weten wat de impact is voor de aangesloten ondernemers. KPMG heeft onderzoek gedaan naar die impact, ook voor bakkers. De resultaten daarvan worden de komende weken bekend. Om een beeld van de gevolgen te schetsen, geeft de NBOV aan wat er zou gebeuren wanneer alle bakkers van gas naar elektriciteit overschakelen: hele woonwijken, dorpen en steden komen dan zonder stroom te zitten, omdat de huidige infrastructuur die vraag niet aankan.

Ook in de Europese Commissie speelt het klimaat een belangrijke rol, waarbij de ‘green deal’ van commissaris Timmermans grote gevolgen zal hebben. De NBOV geeft bij de gesprekken in Nederland en Europa aan dat één heldere lijn het beste is en dat nationale aanvullingen of wijzigingen op Europese wetgeving niet gewenst zijn.

Mkb-strategie Europa

De komende maanden werkt de Europese Commissie aan het beleid rondom de mkb-strategie en de ‘green deal’ (klimaatdoelstellingen). De NBOV voert hierover actief gesprekken met MKB-Nederland. We willen namelijk dat er, net als in Nederland, voor Europa een goede mkb-toets komt. Leidraad daarbij is dat wat voor de kleinere ondernemer werkt, ook werkt voor grotere ondernemers.

Maatwerkaanpak 2.0 werkt!

In april 2019 ontvingen de staatssecretarissen van Ark van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het rapport van de Maatwerkaanpak 2.0. De afgelopen maanden heeft de Coalitie Winkelambacht met de ministeries gewerkt aan de oplossingen uit het rapport. De resultaten kunt u lezen in het artikel Maatwerkaanpak 2.0 werkt.

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan