2021: plannen voor klimaat en circulaire ketens

14 januari 2021

In 2021 komen er nieuwe plannen op het gebied van het klimaat. Wat is er nu al bekend over die plannen? Hoe gaat u als bakker daarmee om? Een kort overzicht.

In Europa werkt commissaris Frans Timmermans aan de Green Deal en de onderdelen van de Farm to Fork-strategie. Deze strategie gaat over circulaire landbouw, maar ook over het circulair maken van hele ketens. Voor de bakker biedt dit uitdagingen en kansen.

Hieronder gaan we in op de uitdagingen rondom

  • restproducten
  • energie besparen 
  • energie opwekken

Restproducten

Hoe ga je om met restproducten aan het eind van de dag? Daarvoor worden verschillende initiatieven ontwikkeld. Twee daarvan zijn:

1. Brood als bakkerijgrondstof. De Universiteit Utrecht (UU) doet onderzoek naar brood als bakkerijgrondstof. Het is natuurlijk allereerst van belang om zo efficiënt mogelijk te produceren. Toch is het nuttig om na te gaan hoe reststromen hergebruikt kunnen worden. Daarop is het onderzoek van de UU gericht.

Voor dit onderzoek hebben zij uw hulp nodig. Wilt u een paar korte vragen beantwoorden? Vul dan de vragenlijst van de UU over brood als bakkerijgrondstof in. Meer informatie over het onderzoek leest u in de brief die u onderaan dit artikel kunt downloaden.

2. Mogelijkheden om afval op een andere manier op te halen en er nieuwe producten van te maken. De NBOV gaat samen met Seenos na of restproducten en afvalstromen verwerkt kunnen worden tot nieuwe producten. Voor brood bestaan deze mogelijkheden al. De vraag is echter wat je met overgebleven gebak nog kunt doen, of hoe je met eierschalen omgaat. Die afvalstromen zijn immers niet makkelijk opnieuw te verwerken; als u bijvoorbeeld zeer veel eieren verwerkt, moeten de schalen als dierlijk materiaal apart verwerkt worden.

Energie besparen, uitstoot CO2 beperken

Naast hergebruik van restproducten zijn er andere manieren om energie te besparen en de uitstoot van CO2 te beperken. De maatregelen voor de Informatieplicht energiebesparing zullen niet meer alleen op energiebesparing gericht zijn: er komen ook maatregelen die CO2-besparing aantonen.

In de module voor de Informatieplicht energiebesparing worden de maatregelen opgenomen die passen bij de activiteiten van uw onderneming. Bakkers krijgen dan dus geen vragen meer over zwembaden en dergelijke. Daardoor wordt het invullen eenvoudiger en kost dit minder tijd.

Energie opwekken

Daarnaast komt er aandacht voor het zelf opwekken van energie, want de energietransitie gaat verder. De eerste stap is de transitie van fossiele energie (zoals gas) naar een duurzame oude bron, zoals biogas uit restafval. Daarna wordt gekeken naar mogelijkheden om over te stappen naar duurzame bronnen, zoals zonne-energie of windenergie.

De transitie van aardgas naar waterstof of elektrisch laat wellicht nog even op zich wachten, want eerst moet de infrastructuur daarop worden aangepast. De gemiddelde wijkcentrale is immers nog niet voorbereid op de hoge elektriciteitsvraag die ontstaat als bedrijven bijvoorbeeld gas inwisselen voor elektriciteit.

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV
Artikelen / Branche
Sociaal ondernemen: HandelsHuys Bijzonder Heusden
Artikelen / Branche
Doet u mee met de Villa Joep-taartenmaand?
Artikelen / Branche
Bakkerij Vreugdenhil vertelt in campagne over energiebesparing