Aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2018-2019

20 juni 2019

Bent u leerbedrijf en heeft u BBL-leerlingen in dienst? Dan heeft u recht op de subsidieregeling praktijkleren. Deze regeling is bestemd voor bedrijven en is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verdeelt het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

 

Aanvraag indienen

U kunt een subsidieaanvraag voor het studiejaar 2018-2019 indienen vanaf 2 juni 2019 tot en met 16 september 2019 (16.59 uur). Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die al in uw bezit zijn, zoals de (praktijkleer)overeenkomst.

U dient uw aanvraag voor de subsidieregeling digitaal in via het eLoket. Daarvoor is een eHerkenning niveau 1 nodig. Tips voor de aanvraag, bewaarplicht en controle vindt u op de website van RVO.


Let op:

De Subsidieregeling praktijkleren is niet hetzelfde als de Bijdrageregeling Beroepspraktijkvorming (BPV) die door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf wordt uitgevoerd. De BPV (€ 90 per leerling per maand) blijft ongewijzigd.

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat