Aanvraagronde SDE++ subsidie van start

23 november 2020

Op 24 november is de aanvraag voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE++) geopend. Deze regeling kan voor specifieke bakkersbedrijven interessant zijn.

De SDE++ is uitgebreider dan de SDE+. De regeling biedt exploitatiesubsidies voor het opwekken van duurzame energie. Daarnaast kunt u ook subsidie aanvragen voor bepaalde CO2-reducerende installaties, als deze bijdragen aan de energietransitie en de reductie van broeikasgassen.

Grootverbruikersaansluiting

De SDE++ geldt voor projecten met een redelijke omvang. Een grootverbruikersaansluiting is bijvoorbeeld vereist. De vernieuwde SDE++ is interessant voor bedrijven met energie-intensieve processen. Of deze regeling voor u als bakker interessant is, hangt af van uw specifieke bedrijf en investering. Overleg met uw installateur of het voor u de moeite loont om de subsidie aan te vragen. 

Meer informatie vindt u bij RVO

 

Artikelen / Info en advies
Verduurzamen ook mogelijk bij monument
Artikelen / Branche
Statiegeld op 0,5-literflesjes
Artikelen / NBOV
NBOV pleit voor werkbare situatie duurzame daken
pagina
Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan