Ambacht

21 januari 2020

Al jaren discussiëren we over wat ‘ambacht’ nu precies is. Bij de NBOV hebben we dit onderwerp regelmatig rond de bestuurstafel en in de Themacafé’s besproken. Een algemeen geaccepteerde definitie van ‘ambacht’ is ‘handwerk dat wordt aangeleerd om een beroep mee uit te oefenen’. Vaak staat er dan bij dat het ambacht in zekere mate ook automatisering en mechanisering toepast. Daarmee is het onderscheid ten opzichte van ‘industrie’ een grijs gebied.

We hebben al tal van regels proberen te bedenken om de term ‘ambacht’ te beschermen. Uiteindelijk zijn we er niet van overtuigd dat dit de goede weg is. Het beschermen van termen betekent ook weer ontduiking, controle en vervolgen. De kracht van alles wordt tenslotte bepaald door de zwakste schakel.

 

 

De NBOV heeft daarom een beeldmerk voor het ambacht ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan het beeldmerk van de leerbedrijven: een duidelijk merk dat velen naar buiten uitdragen.

een positieve bijdrage aan het beeld van de ambachtelijke bakkerij

Voor de komende jaren is het van belang dat het merk een positieve bijdrage gaat leveren aan het beeld van de ambachtelijke bakkerij. We introduceren het beeldmerk op Bakkersvak – we nodigen u van harte uit om het samen met ons betekenis te geven!

De veranderende NBOV heeft ertoe geleid dat wij de bezoeken van de Externe Leden Service (ELS)-medewerkers op een andere manier gaan invullen. Henk, Jan en Theo zijn van grote waarde geweest voor de vereniging: via hen hoorden wij de geluiden en wensen van u als lid. De NBOV richt zich voortaan nog nadrukkelijker op ondernemerschap. Daarom zal naast Frans Holtkamp ook Jaap van der Ham hieraan invulling geven. Inmiddels heeft een aantal van u al met Jaap kennisgemaakt; hij zal velen van u het komende jaar bezoeken. Tot slot: maak gebruik van de NBOV! Als ik zie dat wij, dankzij de oplettendheid van de NBOV-medewerkers, in december voor tientallen leden in totaal ongeveer € 170.000 hebben kunnen besparen bij de slapende dienstverbanden, dan zeg ik: goed bezig!

Ambachtelijke groet,

Jos den Otter

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan