Arbeidsongeval

Ongeval op de werkvloer? In sommige gevallen moet u dit melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Bij de volgende arbeidsongevallen bent u verplicht dit te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie:
- die leiden tot de dood
- blijvend letsel
- een ziekenhuisopname (hieronder valt ook een dagopname, maar een poliklinische behandeling wordt niet als dagopname gezien)

Voor het melden en meer informatie, kunt u terecht op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Wanneer u een ernstig arbeidsongeval niet meldt kunt u een boete krijgen van maximaal €50.000. Zorg er ook voor dat u een actuele RI&E hebt, uw BHV-organisatie op orde is, u een preventiemedewerker heeft aangesteld en er een ongevallenregister wordt bijgehouden.

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan