Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. In een gebonden toestand vormt asbest geen gevaar voor de gezondheid. Als asbestvezels losraken, kunnen ze wel gevaarlijk zijn.

Ingeademde losse asbestvezels lopen vast in de kleine luchtwegen en longblaasjes. Losse vezels die hiervoor te groot zijn, kunnen zich verplaatsen naar omringende weefsels in het lichaam. Hierdoor kan de gezondheid ernstig worden aangetast. Om dit te voorkomen, heeft de bakkerij- en zoetwarensector een aantal maatregelen genomen, waaronder de Handreiking Asbest en Asbest Quickscan.

 

Handreiking Asbest

In 2016 hebben de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB), de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ), FNV Bondgenoten en bureau Oesterbaai een handreiking Asbest ontwikkeld. Deze handreiking bevat praktische informatie over de omgang met asbestproblematiek.

Handreiking Asbest

Meer informatie

www.veiligengezond.com

Artikelen / Info en advies
Acrylamidehalte ontbijtkoek vaak te hoog
Artikelen / NBOV
Laat je mening horen: sluit je aan bij het NBOV ledenpanel!
Artikelen / Info en advies
Vanaf 2025 zero-emissiezones in werking