Cao Bakkersbedrijf

Een collectieve arbeidsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgevers of werkgeversorganisaties en een of meer werknemersverenigingen (vakbonden). In een cao zijn arbeidsvoorwaarden opgenomen die gelden voor de arbeidsovereenkomsten in de sector of het bedrijf waar de cao op van toepassing is.

De cao geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2021 en heeft een looptijd tot 1 juni 2023. Hieronder kunt u de cao-teksten downloaden. Op deze pagina vindt u de loontabellen en toeslagen van de cao.

De AVV-procedure bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid loopt nog. Zodra de algemeen verbindend verklaring is verleend, is de cao tekst definitief.

Cao bakkersbedrijf 1 juni 2021

Bijlage cao bakkersbedrijf 1 augustus 2020