CAO Bakkersbedrijf: de stand van zaken

29 okt 2020

Op 14 september 2020 zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties gesprekken begonnen over de arbeidsvoorwaarden in de bakkerijbranche. Een kort overzicht van de stand van zaken.
 

De werkgevers zagen geen ruimte voor structurele en collectieve loonstijgingen. Er moet wel een passende afspraak worden gemaakt over de pensioenpremie, omdat per 1 januari 2021 een nieuwe termijn van start gaat. De voorstellen van de vakorganisaties waren onacceptabel, omdat die zouden leiden tot een kostenstijging van minimaal 10% voor werkgevers.

De recente effecten van de coronacrisis zijn inmiddels nog meer reden om collectieve kostenverhogingen tot het noodzakelijke minimum te beperken. Personeelsproblemen door quarantainemaatregelen en het opnieuw sluiten van de horeca leiden immers tot hogere kosten en lagere omzetten. 

Het bestuur en klankbordgroep hebben de uitgangspunten opnieuw besproken en deze afgewogen tegen de werknemersvoorstellen. De volgende bijeenkomst vindt naar verwachting in november plaats.

Artikelen / Blogs
Champagnemoment
Artikelen / Branche
Cao-partijen gaan voor andere insteek toekomstige cao
Artikelen / NBOV
Toelichting gebruik cao-loontabellen
pagina
Artikelen / Branche
Radar duikt in hoge kosten betalingsverkeer voor ondernemers
Artikelen / Branche
Gouden Gard 2021 voor Nick Banus
Agenda NBOV
Algemene ledenvergadering