CAO Bakkersbedrijf: de stand van zaken

29 okt 2020

Op 14 september 2020 zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties gesprekken begonnen over de arbeidsvoorwaarden in de bakkerijbranche. Een kort overzicht van de stand van zaken.
 

De werkgevers zagen geen ruimte voor structurele en collectieve loonstijgingen. Er moet wel een passende afspraak worden gemaakt over de pensioenpremie, omdat per 1 januari 2021 een nieuwe termijn van start gaat. De voorstellen van de vakorganisaties waren onacceptabel, omdat die zouden leiden tot een kostenstijging van minimaal 10% voor werkgevers.

De recente effecten van de coronacrisis zijn inmiddels nog meer reden om collectieve kostenverhogingen tot het noodzakelijke minimum te beperken. Personeelsproblemen door quarantainemaatregelen en het opnieuw sluiten van de horeca leiden immers tot hogere kosten en lagere omzetten. 

Het bestuur en klankbordgroep hebben de uitgangspunten opnieuw besproken en deze afgewogen tegen de werknemersvoorstellen. De volgende bijeenkomst vindt naar verwachting in november plaats.

Artikelen / Branche
Werkgevers blij met nieuwe CAO
Artikelen / Blogs
Onderhandelen
Artikelen / Branche
Vakbonden wijzen eindbod CAO af
pagina
Artikelen / Info en advies
Blijf waaks bij onduidelijke voorstellen
Artikelen / Blogs
Kortingen horen niet bij het ambacht
Artikelen / Info en advies
Update e-learning allergeneninformatie