CAO Bakkersbedrijf tot 1 juni 2021

16 december 2020

De leden van beide vakorganisaties FNV en CNV hebben op 14 december 2020 ingestemd met het eindbod van werkgevers voor de cao. Daarmee hebben partijen overeenstemming bereikt voor een nieuwe CAO Bakkersbedrijf.

Dit betekent kortweg dat er: 
•    een cao is tot 1 juni 2021
•    duidelijkheid is over de jeugdlonen
•    0,5% loonaanpassing geldt per 1 januari 2021

Over de cao is onderstaand persbericht verzonden. 

Persbericht CAO Bakkersbedrijf