Cao-partijen gaan voor andere insteek toekomstige cao

08 jun 2021

Werkgevers en werknemers in de bakkerijbranche spreken van een ‘historisch moment’. De toekomstige cao krijgt een andere insteek en zal beter toepasbaar en uitlegbaar zijn. FNV, CNV vakmensen, NVB en NBOV hebben afgesproken dat er één cao moet blijven voor de circa 50.000 medewerkers in de branche. Deze cao moet wel flexibiliteit en maatwerk bieden. 

Naast een gemeenschappelijk deel met regelingen voor de werkgever en werknemer die van toepassing is op alle medewerkers in de branche, komt er een deel met specifieke arbeidsvoorwaarden voor de ambachtelijke en de industriële sector. De precieze uitwerking van de indeling wordt nog voorgelegd aan de leden van werknemerszijde. In de cao zal naast arbeidsvoorwaarden ook duidelijk worden ingezet op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. 

De bakkerijbranche is met de nieuwe cao een branche waarin medewerkers graag willen werken en vitaal kunnen blijven werken.

Artikelen / Blogs
Champagnemoment
Werkgeverschap
Toeslag overwerk & feestdagen 2021
Werkgeverschap
Cao Bakkersbedrijf