Marie-Hélène Zengerink
Algemeen directeur
0182-693030 |

Champagnemoment

7 juni 2021

U heeft vast en zeker deze week het bericht gelezen waarin we schrijven over de andere aanpak van de toekomstige cao. U mag best weten dat wij dit ‘een historisch champagnemoment’ hebben genoemd. Alhoewel we de fles voorlopig nog even dicht hebben gelaten...

Deze aanpak is een voorbeeld van een verandering die tot verbetering kan leiden. De kaarten in de branche en aan de cao-tafel zijn opnieuw geschud; er is ruimte om over een nieuwe cao te praten. De structuur kan helderder, het verschil tussen ambacht en industrie moet beter toepasbare voorwaarden opleveren, en die willen we ook nog eens in duidelijke bewoordingen afdrukken. In ieder geval helemaal anders dan de “opeenstapeling van 80 jaar ellende”, zoals een van onze cao-klankbordgroepleden de huidige cao typeerde. “Gebaseerd op wantrouwen”, vulde een van onze cao-partners zelfs aan.

De vakbonden hebben ons uiteraard op het hart gedrukt dat modernisering geen versobering betekent. Dat is ook zeker niet de inzet. Werkgevers willen immers dat mensen graag in de bakkerijbranche willen komen werken: goed personeel is schaars.

Als die medewerkers dan eenmaal gekozen hebben voor de bakkerij, willen we ook dat ze goed opgeleid, gezond en vitaal aan het werk kunnen blijven. Fitte medewerkers die met plezier werken, zijn tenslotte van wezenlijk belang voor uw bedrijf. De cao-partners willen daaraan bijdragen door een goed en duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Daarom draagt u immers een percentage van de loonsom af aan het Sociaal Fonds. De NBOV zet zich daarom in voor een toekomstbestendig en modern personeelsbeleid, gebaseerd op goed werkgeverschap. Op naar het volgende champagnemoment: een nieuwe cao. Met uw permissie trekken we de fles dan wél open. We houden u op de hoogte!

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan