Collectief

25 maart 2019

Eind maart loopt onze cao af. In de Themacafés en de klankbordbijeenkomst proberen wij de stemming in de sector te peilen. De geluiden die klinken, geven aan dat men vindt dat er te veel naar de overheid gaat, waardoor er te weinig netto overblijft. Heeft u - of beter nog: uw medewerkers - zich echter wel eens gerealiseerd dat de betaalde ziektekostenpremie een schijntje is van de werkelijke inhouding op het salaris? De werkgever moet alleen al voor deze sociale verzekering 6 tot 10 keer zoveel inhouden als de direct betaalde premie. 

Vorige week woensdag waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten, en indirect ook voor de Eerste Kamer. Het mag duidelijk zijn dat het huidige kabinet niet de handen op elkaar heeft weten te krijgen. Wanneer dit zo doorgaat, zal de volgende verkiezing een nog verdeelder beeld laten zien. Dat betekent nog meer partijen in de Kamer, dus nog meer verdeeldheid. Zo wordt het dus nog moeilijker om beslissingen te nemen.
 
We leven in een welvarend land, maar helaas heeft nog steeds een grote groep mensen een laag besteedbaar inkomen. In de volgende cao proberen wij een aantal onderwerpen met elkaar eens goed uit te werken.

In de volgende cao proberen wij een aantal onderwerpen met elkaar eens goed uit te werken.

Denk aan flexibele arbeidsvoorwaarden, vitaliteit, instroom, onderwijs … Allemaal onderwerpen waar alle sociale partners het over eens zijn. Gaan we hier echter niet zorgvuldig mee om, dan dreigt een verdere afkalving.

Samen is nog altijd beter dan alleen. Laten we dát in elk geval voor ogen houden. Heeft u ideeën of suggesties rondom de cao? Schroom niet: sluit aan bij de klankbordgroep of laat uw stem direct horen! Alleen dan komen we verder.

Sociale groet,

Jos den Otter

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan