Compensatie TEK valt tegen

23 januari 2024

De NBOV heeft flinke inspanningen geleverd om een regeling voor hoge energiekosten tot stand te brengen. Inmiddels is bekend dat de modelprijzen voor 2023 aanzienlijk lager uitvallen dan verwacht. Hierdoor moeten ondernemers een aanzienlijk deel van de eerder ontvangen voorschotbedragen moeten terugbetalen.

De NBOV is teleurgesteld omdat de verwachtingen over de compensatie van getroffen ondernemers niet worden waargemaakt. De drempelprijs om voor compensatie in aanmerking te komen was al hoog. Omdat de prijzen in 2023 fors lager zijn dan in 2022 is de uiteindelijke tegemoetkoming een fractie van hetgeen vorig jaar bij de openstelling van de regeling werd gesuggereerd. Precies zoals wij vorig jaar al bij de overheid hebben aangekaart. 
 

De voorlopige modelprijs 2023 voor gas is € 1,36 en voor elektriciteit € 0,36. Eind februari worden de definitieve modelprijzen bekendgemaakt.

De NBOV zal zich blijven inzetten om de belangen van haar leden te behartigen om ervoor te zorgen dat ondernemers in de bakkerijsector op een rechtvaardige manier worden ondersteund en gecompenseerd voor de geleden schade. Leden hebben hierover een mail ontvangen.

Artikelen / Info en advies
Acrylamidehalte ontbijtkoek vaak te hoog
Artikelen / NBOV
Laat je mening horen: sluit je aan bij het NBOV ledenpanel!
Artikelen / Info en advies
Vanaf 2025 zero-emissiezones in werking