Coronavirus: Bakkers Pensioenfonds

31 maart 2020

Heeft uw bedrijf door het coronavirus problemen met het betalen van de premienota van het Bakkers Pensioenfonds? Meld het bij het Bakkers Pensioenfonds. Stuur dan een e-mail naar werkgever@bakkerspensioen.nl. Geef in uw e-mail aan waarom u de premienota niet (volledig) kunt betalen. Er wordt dan samen bekeken wat het pensioenfonds voor u kan betekenen. Meer info: Bakkers Pensioenfonds

Werkgeverschap
Cao-onderhandelingen
Artikelen / NBOV
Verdiepingsworkshop: ontslag op staande voet
Ondernemerschap
Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) opengesteld