Coronavirus: belastinguitstel

17 nov 2020

Het kabinet treft vanwege het coronavirus voor miljarden euro’s aan uitzonderlijke economische maatregelen om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor bedrijven en zzp’ers op te vangen. Het uitstellen van belasting is een van deze maatregelen. Hieronder treft u de belangrijkste informatie aan. 

Bijzonder uitstel van belasting? Dan gunt de belastingdienst u een ruime betalingsregeling

Veel ondernemers hebben in het voorjaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uitstel van betaling van belasting te krijgen. Sommige ondernemers waren na een periode van betalingspauze weer in staat om de achterstallige belasting te voldoen. Anderen hebben daar meer tijd voor nodig. De belastingdienst is daar ruimhartig in. Wie eind dit jaar nog een corona-belastingschuld open heeft staan, krijgt drie jaar de tijd om die schuld af te lossen. De betalingsregeling gaat dan op 1 juli 2021 in. Heeft u eerder de ruimte, dan verlangt de belastingdienst wel van u dat u sneller aflost.

Om ondernemers zo min mogelijk met extra kosten te confronteren, zal de tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul worden verlengd tot en met 31 december 2021. Zo hebben ondernemers de komende tijd vrijwel geen kosten bovenop de belastingschuld die ze aan het aflossen zijn.

De belastingrente gaat wel weer naar 4%, omdat dit een prikkel is om op tijd aangifte te doen. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting zal tot 31 december 2021 wel worden verlaagd naar 4% in plaats van de oorspronkelijke 8%. Zo worden ondernemers niet direct met hoge lasten geconfronteerd.
 

Meer informatie leest u op de site van de Belastingdienst.

 

Fiscale coronareserve

Ondernemers die vennootschapsbelasting betalen, kunnen hiermee hun verwachte verliezen over 2020 ten laste brengen van de winst in 2019. De te veel betaalde belasting krijgt u dan al dit jaar terug en niet pas in 2021. 


Versoepeling loonregeling DGA’s 

Hierdoor kan een lager gebruikelijk loon* in aanmerking worden genomen in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. Hierdoor kan het bedrijf over meer liquiditeit beschikken. Dit resulteert ook in een lagere loonheffing. 

Het wetsvoorstel voor de DGA-taks is uitgesteld tot 1 januari 2023. Dit voorstel legt een zware belasting op voor leningen van DGA’s uit hun eigen BV of NV.

*Het gebruikelijk loon dat een DGA ieder jaar minimaal aan zichzelf moet uitkeren is 46.000 euro

 

Werkkostenregeling wordt versoepeld

Voor werkgevers met een loonsom tot 400.000 euro gaat de vrije ruimte van 1,7 naar 3 procent. Met de werkkostenregeling kan de werkgever belastingvrij een waardering aan werknemers geven. Dit kan een positief effect hebben op de bestedingen in de horeca- en evenementenbranche (en de toeleveranciers) wanneer het straks weer mogelijk is om personeelsuitjes en recepties te organiseren.

 

Versoepeling hypotheekaflossing

De pauzetermijn in de aflossing van leningen en de daarbij behorende rente wordt verder losgelaten. Daardoor kan de aflossing verder worden uitgesmeerd. Daarnaast is het mogelijk om de aflossing van deze achterstand te splitsen, waardoor de termijn nog eens wordt opgerekt. Hierdoor kunnen ondernemers de aflossing van hun hypotheek verder uitstellen en daarmee liquiditeit behouden voor hun onderneming.

 

Versoepeling urencriterium ZZP’ers

Het urencriterium wordt versoepeld voor toepassing van de zelfstandigenaftrek en andere ondernemersfaciliteiten. Hierdoor raken ondernemers deze fiscale faciliteiten niet kwijt als ze als gevolg van de crisis niet aan de norm van 1.225 uur (24 uur per week) kunnen voldoen. De versoepeling geldt ook voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken.

 

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap uitgesteld (2023 i.p.v. 2022)

Ondernemers krijgen hierdoor meer tijd om schulden af te lossen, maar dit verbetert niet direct effectief de liquiditeit in bedrijven. Ondernemersorganisaties blijven ervoor pleiten dat deze wet niet moet gaan gelden voor bestaande leningen, die door deze wet ineens als ‘excessief’ worden gezien. Dat dwingt ondernemers om voor de inwerkingtreding van de wet geld te onttrekken aan hun bedrijfsvoering’.
 

Ik wil uitstel van belastingen aanvragen. Hoe werkt dat nu precies? En waarvoor kunt u uitstel van betaling aanvragen?

U kunt uitstel van betaling aanvragen voor de volgende belastingen: 

  • Loonbelasting
  • Omzetbelasting
  • Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

 
Loonbelasting
Normaal doet u of uw boekhouder elke maand een loonbelastingaangifte. Loonbelasting is dan ook een aangiftebelasting. U betaalt vervolgens het bedrag zelf aan de belastingdienst op de aangifte. De aangifte blijft u nu hetzelfde doen. Maar omdat u financiële problemen heeft gekregen vanwege de coronacrisis, betaalt u dit keer niet. Hierdoor ontvangt u van de belastingdienst een naheffingsaanslag. Nadat u deze aanslag heeft ontvangen, stuurt u een brief naar de belasting met een verzoek voor uitstel van betaling.
 
Omzetbelasting
Voor de omzetbelasting (btw) geldt eigenlijk hetzelfde. De meeste doen per kwartaal aangifte, maar soms ook per maand. U betaalt normaal ook weer het bedrag zelf aan de belastingdienst op de aangifte. Ook hierbij blijft u hetzelfde doen. U of uw boekhouder doet weer de aangifte. Maar ook kunt u er nu voor kiezen om de belasting niet te betalen omdat u financiële problemen heeft gekregen vanwege de coronacrisis. Ook nu ontvangt u van de belastingdienst een naheffingsaanslag. Wederom stuurt u nadat u deze aanslag heeft ontvangen een brief naar de belastingdienst met een verzoek voor uitstel van betaling.
 
Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
De inkomstenbelasting en voor sommigen van ons de vennootschapsbelasting (in het geval van een bv) zijn al zogenaamde aanslagbelastingen. U betaalt ze altijd nadat u een aanslag van de belastingdienst heeft gekregen. Als u een reeds bestaande aanslag niet meer kunt betalen, kunt u ook uitstel van betaling krijgen. Ook hiervoor geldt dat u een brief stuurt naar de belastingdienst met een verzoek om uitstel van betaling.


Waar stuur ik mijn verzoek om uitstel naar toe?

Een ondernemer kan het verzoek om uitstel van betaling sturen naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC  Heerlen
 
In de brief vraagt u allereerst om uitstel van betaling en u geeft aan dat u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. Vergeet daarbij niet het aanslagnummer te vermelden waarvoor u uitstel vraagt. En houd er rekening mee dat u dus per aanslag een brief stuurt. Helaas is het in de systemen van de belastingdienst niet mogelijk om voor een ondernemer in één keer uitstel van alle belastingen te geven. Dat betekent in het geval van de loonbelasting bijvoorbeeld elke maand. Download hieronder een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken. 

Voorbeeldbrief belastinguitstel

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV
Wat gebeurt er als mijn brief is ontvangen?

Nadat de Belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen stoppen zij met zogenaamde invorderingsmaatregelen. Allereerst krijgt u automatisch drie maanden uitstel van betaling op de betreffende aanslag waarvoor u uitstel heeft gevraagd. Ook de boete die u normaal gesproken krijgt, omdat u niet op tijd betaalt, hoeft u nu niet te betalen. Daarnaast is ook de invorderingsrente die u moet betalen omdat u te laat bent met het overmaken vanaf 23 maart naar bijna nul teruggebracht (0,01%). Ook de belastingrente gaat naar beneden. Die wordt gerekend als een aanslag te laat is vastgesteld omdat er niet op tijd aangifte is gedaan of niet voor het juiste bedrag. Voor de vennootschapsbelasting is dat 8% en voor de andere belastingen 4%. Deze gaan ook naar bijna 0 (0,01%) vanaf 1 juni 2020 behalve voor de inkomstenbelasting; daarvoor is de startdatum 1 juli 2020.

 
Drie maanden is voor mij echt niet genoeg.

Het is ook mogelijk om voor een langere tijd uitstel aan te vragen, maar dan is er meer informatie nodig. Denk daarbij aan financiële informatie en een verklaring van een derde deskundige. Vanwege de crisis is ervoor gekozen om de administratieve lasten enigszins beperkt te houden. Voor de eerste drie maanden is dat niet nodig. Wij adviseren dan ook om in eerste instantie voor drie maanden uitstel te vragen. De manier waarop er langer uitstel kan worden aangevraagd, is nu ook nog niet bekend. Niemand weet ook hoe lang deze crisis zal aanhouden. De drie maanden geeft wat lucht. 


2020 ziet er nu al dramatisch uit, maar mijn voorlopige aanslag is heel hoog.

Voor uw voorlopige aanslag kunt u een vermindering aanvragen die beter past bij de huidige situatie. Deze wijzigt u niet per brief. U kunt dit zelf regelen voor de inkomstenbelasting via Mijn Belastingdienst of u laat dit door uw adviseur doen die normaal uw aangifte inkomstenbelasting verzorgd. Voor de Vennootschapsbelasting kunt u dat zelf doen via Mijn belastingdienst Zakelijk of ook weer door uw adviseur laten uitvoeren.


Belastingmaatregelen zijn uitstel; geen afstel! 

Gebruik deze regelingen voor uitstel alleen als het echt moet. Gaat het tussentijds wat beter? Dan kunt u vast een aanslag gedurende het uitstel gedeeltelijk betalen in kleine delen.
 
Lees hier de volledige regeling rondom de belastingmaatregelen voor ondernemers.

Artikelen / Voedselveiligheid
Virussen: hoe gaat u ermee om?
Artikelen / Branche
Wedstrijd Brabantse Worstenbroodje uitgesteld vanwege coronavirus
Artikelen / NBOV
Coronavirus: veelgestelde vragen
Artikelen / NBOV
Coronavirus: verlof
Artikelen / NBOV
Coronavirus: NOW-regeling
pagina
Artikelen / Branche
Inschrijving Speculaaskeuringen geopend
Artikelen / Branche
Loket subsidie praktijkleren RVO sluit 16 september
Artikelen / Voedselveiligheid
Tips voor maken allergeenvrije producten