Coronavirus: betalingsverkeer

6 april 2020

Vanwege het coronavirus zijn diverse financiële instanties maatregelen aan het treffen om de verspreiding te beperken. Hieronder een kort overzicht van de acties die zijn genomen met betrekking tot betalingsverkeer en die van belang kunnen zijn voor de ambachtelijke bakkerijsector.

Contactloos afrekenen zonder pincode tot en met 50 euro

Consumenten kunnen aan de kassa per betaling tot en met 50 euro zónder pincode contactloos afrekenen, met een bankpas, smartphone of wearable. Tot nu toe moest bij een bedrag boven 25 euro altijd de pincode op de betaalautomaat worden ingevoerd, voor een contactloze betaling met een bankpas of wearable. Deze zogeheten transactielimiet wordt nu tijdelijk verhoogd naar 50 euro. Daar hoeven consumenten en ondernemers zelf niets voor te doen, het wordt volledig automatisch ingevoerd. Winkeliers en andere ondernemers kunnen voorlichtingsmateriaal voor klanten hier downloaden.  

 

Banken nemen noodzakelijke veiligheidsmaatregel met sealbagautomaten

In aanvulling op de eerder genomen maatregelen tegen plofkraken op geldautomaten beperken de banken per direct de beschikbaarheid van zogeheten ‘sealbagautomaten’. Deze tijdelijke maatregel is noodzakelijk uit het oogpunt van veiligheid. Voor ondernemers blijven er mogelijkheden voor afstorting.

Sealbagautomaten zijn bestemd voor de geregelde afstort van geld door met name ondernemers. Steeds vaker vinden er plofkraken plaats op sealbagautomaten waarbij zware explosieven zijn gebruikt en veel schade is veroorzaakt en zijn woningen tijdelijk ontruimd. Om dit af te stoppen en herhaling te voorkomen en de veiligheid te bevorderen, vinden de banken en Geldmaat het noodzakelijk deze maatregel te nemen. Meer informatie is te vinden op de site van Detailhandel Nederland

Artikelen / Branche
Aanvragen definitieve berekening tegemoetkoming NOW 1.0
Artikelen / NBOV
Ambachtelijke bakkerijen moeten geopend blijven
Artikelen / Branche
Ambachtelijke bakkers in landelijke dagbladen
Artikelen / NBOV
Blijf scherp op werken in de 1,5 meter-samenleving!
Artikelen / NBOV
Blijf u aan de coronaregels houden!
pagina
Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan