Coronavirus: financiële maatregelen overheid

31 aug 2020

Het kabinet treft vanwege het coronavirus voor miljarden euro’s aan uitzonderlijke economische maatregelen om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor bedrijven en zzp’ers op te vangen. Hieronder een kort overzicht van de maatregelen die van belang kunnen zijn voor de ambachtelijke bakkerijsector. De financiele maatregelen van de overheid zijn op 1 september 2020 geactualiseerd en uitgebreid. 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 1.0, 2.0 en 3.0)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

De voorwaarden van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) zijn bekend. Op deze pagina leest u wat de regeling in grote lijnen inhoudt

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo 1, 2 en 3)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en gemeenten

Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De Tozo wordt verlengd tot en met 30 juni 2021. Vanaf 1 oktober kunt u de Tozo 3 aanvragen bij uw woongemeente. Als u de Tozo 2 ontvangt, kunt u een verkort aanvraagformulier indienen. Uw Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. Bij uw aanvraag moet u aangeven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag veranderd is. Ook verklaart u dat uw totaal aan beschikbare geldmiddelen lager is dan de toegestane grens van € 46.520. Op de website van uw gemeente verschijnt binnenkort meer informatie.  

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Deze tegemoetkoming is bedoeld voor mkb-ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van vaste lasten.  Als u in aanmerking kwam voor de TOGS-regeling dan kunt u ook gebruikmaken van de TVL-regeling. U kunt de TVL alleen aanvragen als u zelf produceert en een winkel heeft. Daarnaast moet u meer dan 30% omzetverlies in de winkel hebben en zijn uw vaste lasten minimaal € 4.000 in de periode juni t/m september 2020.  

Let op! De TVL-regeling is van invloed op de NOW-regeling. Een ontvangen TVL wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt. De TVL-regeling kan tot en met 30 oktober 2020 worden aangevraagd.

Verlenging regeling
De TVL-regeling gaat ook na 1 oktober 2020 door. U kunt de TVL nog drie keer aanvragen, telkens voor een periode van drie maanden waarbij het maximale bedrag per bedrijf wordt verhoogd naar 90.000 euro. De regeling loopt tot en met 30 juni 2021. Vanaf 1 januari 2021 worden de voorwaarden aangescherpt door de omzetdervingsgrens te verhogen naar 40 procent. Vanaf 1 april 2021 gaat deze grens naar 45 procent. 

De meest actuele informatie over deze regeling vindt u op de RVO-site

Lees ook: TVL-regeling: tijdelijk alle SBI-codes toegelaten

 

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes 

Belastingdienst

 • Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).
 • Als ondernemers niet op tijd betalen, hoeven zij eventuele verzuimboetes niet te betalen. De ondernemer hoeft bovendien niet meteen bewijsmateriaal mee te sturen; daar krijgt hij langer de tijd voor.
 • De invorderingsrente (die normaal ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn) wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
 • Het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet past de belastingrente zo snel mogelijk aan.
 • Ondernemers die bijzonder uitstel van betaling krijgen, hoeven niet langer een aanvullende verklaring met bewijs te sturen. 
 • Terugbetalen hoeft niet zo snel. U krijgt een betalingsregeling aangeboden van de Belastingdienst waarmee u tot 1 januari 2023 iedere maand een vast bedrag kunt terug betalen

Op deze pagina leest u meer over de versoepeling uitstel van betaling belasting.

 

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

 • Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening.
 • Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. 
 • Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

 

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Ondernemingen die problemen hebben om bankleningen en bankgaranties te krijgen, kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).

 • Voorstel is het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.
 • Met de GO helpt EZK het mkb en grote ondernemingen met een 50%-garantie op bankleningen en bankgaranties  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming).
 • Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

 

Waar kunnen ondernemers terecht?

Onderstaand document laat zien waar u terecht kunt.

Overzicht steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt vanaf 1 oktober 2020

Meer informatie

Andere vragen over het coronavirus? Kijk op:

Artikelen / Branche
Aanvragen definitieve berekening tegemoetkoming NOW 1.0
Artikelen / NBOV
Ambachtelijke bakkerijen moeten geopend blijven
Artikelen / Branche
Ambachtelijke bakkers in landelijke dagbladen
Artikelen / NBOV
Blijf scherp op werken in de 1,5 meter-samenleving!
Artikelen / NBOV
Blijf u aan de coronaregels houden!
pagina
Artikelen / Info en advies
Blijf waaks bij onduidelijke voorstellen
Artikelen / Blogs
Kortingen horen niet bij het ambacht
Artikelen / Info en advies
Update e-learning allergeneninformatie