Coronavirus: NOW: Tijdelijke Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkgelegenheid

31 aug 2020

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 80% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen.  Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%.

Hieronder geven wij kort aan wat de regeling inhoudt. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid. De NOW vraagt u aan via het UWV met dit aanmeldformulier.

 

NOW 3.0 (aan te vragen vanaf 1 oktober 2020)

De loonkostensubsidieregeling NOW wordt vanaf 1 oktober 2020 verlengd tot 1 juli 2021. Door het tijdvak van negen maanden, krijgen ondernemers voor een langere periode duidelijkheid, rust en tijd. Daardoor kunnen ze medewerkers die belangrijk zijn voor het bedrijf behouden. En krijgen ze tijd om zich aan te passen aan de veranderde economie.

De steun wordt geleidelijk afgebouwd door de vergoedingspercentages in stapjes te laten dalen. In het tijdvak van oktober tot en met december betekent dit dat het maximale vergoedingspercentage 80% wordt. Dat is 10 procentpunt lager dan het maximale vergoedingspercentage in de NOW 2.0. Dit geld steekt het kabinet in scholing en van-werk-naar-werk-trajecten. In het tijdvak van januari tot en met maart bedraagt het vergoedingspercentage 70% en van april tot en met juni 60%. Zo krijgen bedrijven tot volgend jaar zomer de tijd om hun bedrijfsvoering beter aan te passen aan de economische situatie.

Tegelijk krijgen bedrijven in deze verlengde NOW-regeling ook meer ruimte om de loonsom aan te passen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie. Daardoor kunnen ze ervoor zorgen dat de loonkosten beter aansluiten bij de omzet die de komende periode worden verwacht. Ook dit gaat stapsgewijs: in het eerste tijdvak kunnen bedrijven 10% van de loonsom aanpassen, in het tweede tijdvak 15% en in het derde tijdvak 20%. Het aanpassen van de loonkosten kan bijvoorbeeld door natuurlijk verloop, door mensen te ontslaan of door werknemers te vragen om een vrijwillig loonoffer te doen. Hiervoor blijven de reguliere regels uit het arbeidsrecht gelden. De extra korting op bedrijfseconomisch ontslag uit de NOW in het tweede noodpakket vervalt.

Om de NOW beter te richten op bedrijven die zwaar getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus, wordt het minimale omzetverlies om aanspraak te maken op de NOW in het tweede en derde tijdvak, vanaf 1 januari 2021, verhoogd van 20% naar 30%.

De verplichting voor werkgevers die NOW aanvragen om hun medewerkers te stimuleren om aan scholing te doen, blijft bestaan. Dat geldt ook voor het verbod op uitkeren van dividend en bonusuitkeringen. De vaste opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%. Het maximaal te vergoeden loon blijft twee maal het maximale dagloon in de eerste twee tijdvakken. In het derde tijdvak wordt dit verlaagd naar maximaal eenmaal het maximum dagloon.

Werkgevers kunnen waarschijnlijk vanaf 16 november het eerste tijdvak van de NOW voor oktober tot en met december aanvragen bij UWV. 
 

NOW 2.0 (beëindigd per 31 augustus 2020)

Het tweede gedeelte van de NOW kon worden aangevraagd t/m 31 augustus 2020. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze regeling.

 

NOW 1.0 (beëindigd per 6 juni 2020)

Het eerste gedeelte van de NOW kon worden aangevraagd t/m 5 juni 2020.

 

Overige financiële regelingen

Naast de NOW heeft de overheid nog meer financiële regelingen. Hier vindt u een overzicht van de regelingen

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV