Coronavirus - regionale regelingen

09 dec 2020

Op dit moment kent de provincie Groningen een regeling voor kleine ondernemers: de anderhalvemeterregeling provincie Groningen 2020.

Voor wie?

Kleine ondernemers en maatschappelijke ondernemers gevestigd in de provincie Groningen, die vallen onder de SBI-codes hieronder. De SBI-codes 1071 en 1072 zijn niet vermeld. Bakkers die van de regeling gebruik willen maken, moeten dus eerst de nevenactiviteit 47241 aan hun KvK-inschrijving toevoegen.

Waarvoor geldt de subsidie?

 • Materiaalkosten (excl. btw) benodigd voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege Covid-19.
 • Kosten voor de inhuur van derden (excl. btw) voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege Covid-19.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De kosten zijn gemaakt op of na 15 maart 2020.
 • De kosten moeten zijn gemaakt vóór de datum van indiening van de subsidieaanvraag.
 • Het subsidiepercentage is 50% van de gemaakte kosten; de maximale subsidie is € 2.500.
 • De hoogte van de subsidie moet minimaal € 500,- bedragen.
 • De activiteiten moeten financieel en praktisch uitvoerbaar zijn volgens de RIVM-richtlijnen op het moment van aanvragen.
 • Per onderneming of maatschappelijke organisatie kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

Tot wanneer loopt de regeling?

Tot 31 december 2020; er is nog voldoende budget en er zijn signalen dat de regeling in 2021 doorloopt.

Meer informatie

Anderhalvemeterregeling provincie Groningen

SBI-codes

 • 47: Detailhandel, met uitzondering van 4711, 47528, 4776 en 479
 • 503: Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten)
 • 55: Logiesverstrekking
 • 56: Eet- en drinkgelegenheden
 • 79: Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus
 • 81: Facility management, reiniging en landschapsverzorging
 • 88993: Lokaal welzijnswerk
 • 88999 Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn
 • 90: Kunst
 • 91: Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud
 • 93: Sport en recreatie
 • 9491: Levensbeschouwelijke organisaties
 • 9499: Overige belangen- en ideële organisaties
 • 96: Wellness en overige dienstverlening, met uitzondering van 9609
Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV