Coronavirus: verlof

29 apr 2020

Hoe gaat u om met een werknemer die zijn verlofopname wil cancelen, omdat zijn vakantie niet kan doorgaan? Verlof wordt in beginsel vastgesteld overeenkomstig de wens van de werknemer. Wil de werkgever dit afwijzen, dan moet de werkgever hier wel een gewichtige reden voor hebben. Als de werkgever het verlof heeft goedgekeurd, dan staat de afspraak vast. 

Hoe gaat u om met vakanties en verlofdagen tijdens de coronacrisis?

Volgens de wet bent u verplicht om uw medewerkers ieder jaar de gelegenheid te geven om de vakantie op te nemen waarop hij of zij aanspraak heeft. De medewerker moet in elk geval twee weken achter elkaar of tweemaal een week verlof kunnen opnemen (uiteraard alleen als er voldoende dagen zijn opgebouwd). Verlof wordt in beginsel vastgesteld volgens de wens van de werknemer. Als de werkgever het verlof heeft goedgekeurd, dan staat de afspraak vast. De cao-regels over verlof staan in artikel 38. De werkgever kan bepalen dat de vakantie samenvalt met een bedrijfssluiting. Dit kan alleen na overleg met de medewerkers. Er wordt hierbij rekening gehouden met de schoolvakanties en een feestdag is geen vakantiedag.

 

Kan een eenmaal vastgestelde vakantie worden gewijzigd of ingetrokken?

Als de werkgever het verlof wil intrekken, dan moet daarvoor een gewichtige reden zijn. In dat geval moet de werkgever de schade vergoeden die de werknemer lijdt door het intrekken van de vakantie. 

Hoe gaat u om met een werknemer die zijn verlofopname wil cancelen, omdat zijn vakantie niet kan doorgaan?
De mogelijkheid van het intrekken van vastgestelde vakantie door de werknemer is in de wet niet geregeld. Daarom heeft werknemer geen wettelijk recht om een reeds vastgestelde vakantie eenzijdig in te trekken. Er is immers een afspraak gemaakt over het opnemen van de vakantie. Uiteraard staat het de werkgever vrij om een verzoek van de werknemer om de vakantie in te trekken wel te honoreren. Een goed werkgever zal een verzoek alleen afwijzen als daarvoor een goede reden is. Bijvoorbeeld omdat er door de crisis geen werk is of omdat de roosters al zijn opgemaakt en er al voor vervanging is gezorgd. Ook als u in de nabije toekomst stuwmeren aan verlof voorziet, en iedereen nu eenmaal na de crisis niet tegelijk op vakantie kan, is dit een zwaarwegend bedrijfsbelang.

 

Vakanties en verlof tijdens de coronacrisis

Vakantie is er niet voor niets. Als werkgever bent u verplicht om ervoor te zorgen dat medewerkers hun vakantierechten kunnen opnemen. Juist in deze crisisperiode is het van belang dat iedereen tijdens de komende maanden en zomermaanden verlof opneemt zoals ieder jaar. Ook als de vakantiereizen wellicht niet mogelijk zijn. Verlof is nu eenmaal nodig als afwisseling op het werk! Bovendien is het met het oog op de bedrijfsvoering niet mogelijk dat alle medewerkers tegelijk vakantie opnemen als reizen wel weer mogelijk is. In de najaarsperiode tot en met 31 december is de werkdruk veelal zodanig dat een volledige bezetting nodig is en er geen verlof kan worden opgenomen. 

 

Als u een tekstsuggestie wilt ontvangen voor een publicatie of bericht aan uw medewerkers neemt u dan contact op met po@nbov.nl of bel 0182 - 69 30 30. 

Voorbeeldbrief opnemen vakantiedagen tijdens de coronacrisis

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV
Artikelen / Branche
Aanvragen definitieve berekening tegemoetkoming NOW 1.0
Artikelen / NBOV
Ambachtelijke bakkerijen moeten geopend blijven
Artikelen / Branche
Ambachtelijke bakkers in landelijke dagbladen
Artikelen / NBOV
Blijf scherp op werken in de 1,5 meter-samenleving!
Artikelen / NBOV
Blijf u aan de coronaregels houden!
pagina
Artikelen / NBOV
Coronavirus: avondklok
Samenleving
Happy Saturday 
Artikelen / Blogs
Werken aan merken