De belangrijkste wijzigingen in 2023

10 januari 2023

Elk jaar veranderen er dingen in de wet- en regelgeving. Zo ook dit jaar. Herbij een overzicht van alle aanpassingen waar je rekening mee moet houden.

 

Werkgeverschap

Verhoging wettelijk minimumloon
Het wettelijk minimumloon stijgt met 10,15%. Omdat 38 uur fulltime is in de bakkerij, is dit voor een medewerker van 21 jaar en ouder € 11,75 per uur. Ook de jeugdlonen worden verhoogd. De aangepaste loontabellen vindt u hier.
 

Verhoging cao-lonen
Per 1 maart stijgen de cao-lonen stijgen met 3,55%. De aangepaste loontabellen vindt u hier.


Vervallen toeslag avonduren
Per 1 maart vervallen de toeslagen van maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 22.00 uur. Let op: er is een overgangsregeling van toepassing (artikel 59 cao). Ook de tabellen zijn aangepast. De cao met de tabellen vindt u hier.
 

Premies
Jaarlijks wijzigen de premies die u over het loon van de medewerker betaalt. Download hier het overzicht voor dit jaar.

 

Reiskostenvergoeding
De ruimte om onbelast reiskostenvergoeding te verstrekken is gestegen van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer.

 

Werkkostenregeling (WKR)
De vrije ruimte wordt eenmalig verhoogd van 1,92% naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Over de fiscale loonsom boven de €400.000 is de vrije ruimte 1,18%.

 

AOW
De AOW-leeftijd is gestegen naar 66 jaar en 10 maanden.

 

Wetsvoorstel leidend maken oordeel bedrijfsarts bij RIV-toets
Waarschijnlijk per 1 juli 2023 zal het oordeel van de bedrijfsarts leidend zijn bij een langdurig zieke medewerker. U krijgt dan geen loonsanctie meer als u de adviezen van de bedrijfsarts heeft opgevolgd en de verzekeringsarts van het UWV tot een ander oordeel komt. U leest er hier meer over.
 

Ondernemersschap

Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek gaat van €6.310 naar €5.030 in 2023. Dit wordt gecompenseerd door de arbeidskorting te verhogen. Hiermee wordt het verschil in fiscale behandeling van werknemers en ZZP’ers verkleind.

 

Fiscale oudedagsreserve
Na de afschaffing van het pensioen in eigen beheer kan ook per 1 januari 2023 geen oudedagsreserve meer worden opgebouwd. Beide regelingen waren bedoeld om gebruik te maken van belastinguitstel.

 

Vennootschapsbelasting
De eerste schijf van het lage Vpb-tarief is verlaagd naar €200.000 (2022: €395.000) en het tarief voor de eerste schijf is verhoogd naar 19% (2022: 15%). Hierdoor komt de rekening bij het mkb te liggen.

 

Overig

Misleidende 'van-voor' prijzen
Sinds 1 januari zijn valse prijsverminderingen verboden. Je mag niet meer een korte tijd de prijs van een product of dienst verhogen en daarna weer verlagen om een ‘van-voor’ aanbieding te doen. Zie voor meer informatie het artikel van het ministerie van EZK.

 

Verandering wetgeving knaadgdieroverlast
Sinds 1 januari 2023 is de wetgeving rond het voorkomen en bestrijden van knaagdieren aangepast. Bekijk het artikel voor meer informatie.

 

Artikelen / Info en advies
Acrylamidehalte ontbijtkoek vaak te hoog
Artikelen / NBOV
Laat je mening horen: sluit je aan bij het NBOV ledenpanel!
Artikelen / Info en advies
Vanaf 2025 zero-emissiezones in werking