De Crompouce: wat kan wel en wat niet?

21 november 2023

De Crompouce blijft in het nieuws: eerst door de hype, nu door de vermeende registratie. De NBOV is benaderd door de Utrechtse bakker die de naam Crompouce en het product heeft geregistreerd. Zij zegt dat het gebruik van de naam en verkoop van het product alleen mag als zij toestemming geeft. Deze toestemming geeft zij tegen betaling.

Afgelopen vrijdag 17 november hebben we onze leden een mail gestuurd met de vraag of zij een korte vragenlijst kunnen invullen. Het aantal reacties was groot! Dit geeft een goed antwoord op de vraag sinds wanneer ambachtelijke bakkers croissants met een vulling en glazuurlaag verkopen. Dat gaat soms tot 40 jaar terug!

De uitslag van de vragenlijst:

  • 87% verkoopt een dergelijk product, of heeft dit in het verleden gedaan
  • 72% deed dit al vóór 2020
  • 74% gebruikt een vulling van banketbakkersroom
  • 50% gebruikt roze glazuur, (10% gebruikt roze chocolade, 28% gebruikt een andere kleur chocolade)

Dit betekent dat deze croissants (met vulling en glazuurlaag) niet door één partij kan worden gemonopoliseerd. De bakker in kwestie, Ulrika Menig, heeft wel het modelrecht op zo’n croissant beschermd, aan de hand van deze 2 foto’s. 

Zij kan dus in principe optreden tegen een croissant die precies dezelfde algemene indruk geeft. De kans van slagen daarop is laag omdat er al vele varianten van deze croissants werden verkocht vóór de registratiedatum van het modelrecht.

De kans van slagen is nog lager als jouw producten er anders uitzien dan op de afbeelding. En dat is vaak het geval. De vorm van de croissant, de manier waarop de vulling is aangebracht, de kleur etc. geven al snel een andere indruk. Uiteraard blijft het definitieve oordeel daarover altijd voer voor juristen, maar producten die je al vóór 24 augustus 2020 aanbood kun je sowieso gewoon blijven verkopen.

Naast het uiterlijk van het product heeft Ulrike Menig de naam 'Crompouce' als merkenrecht beschermd. Deze naam mag je niet zonder toestemming gebruiken. We adviseren om de naam te veranderen.

Artikelen / Info en advies
Acrylamidehalte ontbijtkoek vaak te hoog
Artikelen / NBOV
Laat je mening horen: sluit je aan bij het NBOV ledenpanel!
Artikelen / Info en advies
Vanaf 2025 zero-emissiezones in werking