Eén jaar coronacrisis: omzetten nog steeds onder druk

29 apr 2021

Het bedrijfsresultaat over 2020 van een groot deel van de ambachtelijke bakkers, banketbakkers en patissiers is lager dan of gelijk aan dat van 2019. De toename van het aantal klanten in de winkel kan de lagere omzet uit leveringen aan onder andere horeca en bedrijven niet goedmaken. Desondanks denken de meeste ondernemers dat zij de crisis zullen overleven.

Voor de derde maal vroeg de NBOV haar leden naar het effect van het coronavirus en de ingevoerde maatregelen op hun bedrijf. Eerder deed de brancheorganisatie dat in april en juli 2020. De vragenlijst werd door ongeveer een vijfde van de NBOV-leden ingevuld. 

 

Omzet blijft reden tot zorg

 • Hoewel ook in deze derde coronamonitor positievere geluiden klinken, rapporteert zo’n 23% van de invullers van de vragenlijst in december 2020 een omzetdaling ten opzichte van december 2019. De daling varieert tussen de 5 en 70%. 
 • Normaal gesproken piekt in december de omzet van (banket)bakkerijen en patisserieën vanwege de feestdagen. Minder dan de helft meldt echter een omzetstijging, variërend van enkele procenten tot uitschieters van rond de 30%. 
 • 70% geeft aan meer klanten in de winkel te zien. Eén op de tien zegt minder klanten in de winkel te ontvangen, terwijl bij bijna de helft de online verkopen stijgen. Deze online omzet valt bij sommigen 3 tot 5 keer hoger uit dan voor de coronacrisis. Enkele bakkers geven dan ook aan dat het opzetten van een webshop een goede stap is geweest. 
 • Opnieuw blijven vooral de leveringen aan bedrijven en horeca fors achter. 
 • Ruim 33% heeft te maken met geannuleerde bestellingen: meer dan de helft meldt dat de bestellingen nog altijd onder het normale niveau liggen. 
 • Bijna één op de vijf deelnemers maakt zich zorgen over de liquiditeit.
 • 40,7% geeft aan dat het totale bedrijfsresultaat in 2020 lager of gelijk aan dat van 2019 was; nog eens 40,7% meldt een hoger bedrijfsresultaat en zo’n 18% heeft er nog geen zicht op. 

 

Kosten door uitval medewerkers

 • Bijna 27% van de deelnemers zegt geen of minder werk te hebben voor zijn medewerkers. Dat was in juli 2020 24% en in april 2020 ruim 20%. 
 • Meer dan een vijfde denkt (misschien) afscheid te moeten nemen van medewerkers. 
 • Bijna 36% rapporteert een hoger ziekteverzuim van medewerkers in de afgelopen periode. 
 • De uitval van medewerkers als gevolg van corona(verschijnselen) of quarantainemaatregelen leverde in 2020 een flinke kostenpost op: afhankelijk van het aantal werknemers noemen de deelnemers het vaakst bedragen van 10.000 tot 30.000 euro, met uitschieters richting 80.000 euro.

 

Overheidsregelingen

 • Net als in de vorige monitor maakt bijna 50% van de deelnemers gebruik van een of meer overheidsregelingen, zoals uitstel van gemeentelijke belastingen, de coulanceregeling van de Belastingdienst, de BMKB-regeling, NOW, TOGS of Tozo. 
 • Ongeveer 89% denkt de crisis te kunnen overleven. Dit was in juli vorig jaar 87%, en in april 2020 een kleine 50% van de deelnemende bakkers. 
   

 

Artikelen / Branche
Radar duikt in hoge kosten betalingsverkeer voor ondernemers
Artikelen / Branche
Gouden Gard 2021 voor Nick Banus
Agenda NBOV
Algemene ledenvergadering