eHerkenning

Om zaken te doen met de overheid heeft u als ondernemer een eHerkenning nodig. Deze eHerkenning zorgt ervoor dat uw gegevens veilig en versleuteld worden verzonden. U heeft de eHerkenning onder andere nodig om uw energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), en daarmee te voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing. 

De eHerkenning is er op verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Welk niveau u nodig heeft, hangt af van de overheidsinstanties waarmee u zaken doet. 

Betrouwbaarheidsniveaus

De eHerkenning-betrouwbaarheidsniveaus (EH) lopen van EH1 tot en met EH4, waarbij niveau 1 het laagste niveau is, en 4 het hoogste.

  • Ga na met welke overheidsinstanties u zaken doet, of gaat doen, en welk betrouwbaarheidsniveau zij vereisen.
  • Vraag de eHerkenning aan voor het hoogste betrouwbaarheidsniveau dat u nodig heeft.
  • Heeft u al een eHerkenning, maar is het niveau daarvan niet hoog genoeg voor een specifieke instantie, dan kunt u ‘upgraden’. Aan het upgraden zijn kosten verbonden.

Een voorbeeld:

U kunt met de eHerkenning onder andere communiceren met de Kamer van Koophandel (KvK) en het UWV. Voor de KvK volstaat niveau 1, voor het UWV heeft u niveau 3 nodig. Als u dus zowel met de KvK als met het UWV zakendoet, kiest u voor het hoogste benodigde niveau: niveau 3.

Deelnemende instanties

Steeds meer instanties, waaronder gemeentes, werken met de eHerkenning. Op de website van eHerkenning vindt u een overzicht van alle deelnemende organisaties en het betrouwbaarheidsniveau dat zij vereisen.

Wanneer u filialen in verschillende gemeentes heeft, kan het zijn dat u een aparte eHerkenning voor een filiaal nodig heeft om zaken te doen met de gemeente waarin dat filiaal is gevestigd, bijvoorbeeld wanneer u een parkeervergunning voor dat filiaal wilt aanvragen.

Aanvragen en kosten eHerkenning

Aan het aanvragen van een eHerkenning zijn kosten verbonden. Deze kosten verschillen per leverancier en per betrouwbaarheidsniveau. Ook de wijze van aanvragen verschilt per betrouwbaarheidsniveau. De aanvraag duurt ongeveer 1 week en kan via de leveranciers die vermeld zijn op het Leveranciersoverzicht.

Informatieplicht Energiebesparing

Moet uw bakkerij voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing? Dan moet u voor 1 juli 2019 alle uitgevoerde energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van de RVO. Voor dit eLoket heeft u betrouwbaarheidsniveau 1 nodig.

Meer informatie

Website eHerkenning