Dennis Oosterveer
Bedrijfsadviseur personeel en organisatie
0182-693030 |

Einde arbeidsovereenkomst december

25 sep 2020

December is voor veel mensen vanwege de feestdagen een bijzondere periode. Dat geldt zeker voor de bakkerijbranche. In de CAO Bakkersbedrijf is daarom een speciale regeling opgenomen voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst in de maand december: “De arbeidsovereenkomst kan niet in december eindigen, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen”.

Deze speciale regeling is in het leven geroepen om ondernemers tijdens die veelal drukke maand stabiliteit te bieden in de productie- en verkoopcapaciteit. Voor elke onderneming geldt tenslotte dat de klanten goed en tijdig geholpen moeten worden. Hieronder ga ik in op een aantal situaties die zich kunnen voordoen rondom de maand december:


Arbeidsovereenkomst eindigt wel in december (de uitzondering bevestigt de regel)

Als u met de medewerker een arbeidsovereenkomst heeft gesloten voor bepaalde tijd die eindigt op een datum in december, bijvoorbeeld 14 december, eindigt de arbeidsovereenkomst wel in december. In dit geval is immers voldaan aan de voorwaarde “tenzij dit schriftelijk is overeengekomen”.


Arbeidsovereenkomst eindigt niet in december

Als u een medewerker heeft met een contract voor bepaalde tijd met een tussentijds opzegbeding of een medewerker met een contract voor onbepaalde tijd, kan de arbeidsovereenkomst met  inachtneming van de wettelijke opzegtermijn worden opgezegd. 

Hierbij zijn twee gevallen te onderscheiden, afhankelijk van de periode waarin u de salarissen betaalt. In de eerste situatie betaalt u de lonen per maand uit en in de tweede situatie per periode (4-weken).

Opzegging arbeidsovereenkomst (maand)
Bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst met een loonbetalingstijdvak per maand, geldt dat de arbeidsovereenkomst niet in december mag eindigen. Het einde van de opzegtermijn loopt samen met het einde van een loonbetalingstijdvak en is wettelijk minimaal een maand. Als de medewerker opzegt in november, zegt hij op tegen 31 december, waarmee de arbeidsovereenkomst in december eindigt. Dat is niet toegestaan. De arbeidsovereenkomst eindigt dan op 31 januari 2021. Het staat u natuurlijk vrij overeen te komen om de arbeidsovereenkomst eerder (bijvoorbeeld per 1 januari) te beëindigen.

Opzegging arbeidsovereenkomst (4-wekenperiode)
Bij de opzegging van een arbeidsovereenkomst met een loonbetalingstijdvak per periode (4-weken), geldt dat de arbeidsovereenkomst niet in december mag eindigen. Het einde van de opzegtermijn loopt samen met het einde van een loonbetalingstijdvak en is wettelijk minimaal een maand. Periode 12 eindigt in november 2020. Periode 13 bestaat dit jaar uit 5 weken en eindigt begin januari 2021. Als de medewerker bijvoorbeeld opzegt op 30 oktober (rekening houdend met een opzegtermijn van een maand), zegt hij op tegen 30 november. De datum van 30 november valt in tijdvak 13, dit tijdvak eindigt begin januari 2021. De arbeidsovereenkomst eindigt dan per periode 1 2021.

 

Vragen? Stel ze!

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Stel ze aan mij of aan een van mijn collega-bedrijfsadviseurs via po@nbov.nl of 0182 - 69 30 30.

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV
Artikelen / Branche
Radar duikt in hoge kosten betalingsverkeer voor ondernemers
Artikelen / Branche
Gouden Gard 2021 voor Nick Banus
Artikelen / Branche
Ondernemers gezocht voor MKB-Toets wegwerpverpakkingen