Energiebelastingen

21 oktober 2021

Een onderneming betaalt diverse belastingen voor het verbruiken van energie. Naast de normale energiebelasting is dat ook de belasting Opslag Duurzame Energie (ODE). Deze aanvullende ODE-belasting is bedoeld om de energietransitie van fossiele bronnen naar duurzame bronnen mogelijk te maken. Het geld dat particulieren en bedrijfsleven opbrengen, vult namelijk de subsidiegelden van de Subsidie Duurzame Energie (SDE++).

ODE-last ligt hoofdzakelijk bij het mkb

In de afgelopen jaren is de ODE onevenredig gestegen. Daardoor betaalt u als ondernemer nu veel meer voor uw energierekening, terwijl u maar beperkt gebruik kunt maken van de subsidies voor het verduurzamen van de onderneming. Dit in tegenstelling tot de energie-intensieve industrie, die gebruik kan maken van de SDE++ en vrijstellingen heeft voor de ODE.

Daarom heeft de NBOV samen met negen andere branches in juni 2021 een brief naar toenmalig informateur Hamer gestuurd. Daarin vestigen we de aandacht op dit probleem en vragen we verlaging van de ODE voor ondernemers in het mkb. De stijgende energieprijzen maken de lastenverhoging nog groter, omdat bakkers de compensatie voor de hogere prijzen dreigen mis te lopen.

Media-aandacht

De media besteden regelmatig aandacht aan dit onderwerp:

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat