Energiecoach

20 oktober 2021

Per 1 oktober 2021 is er de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Deze subsidie helpt bedrijven die niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen om energie te besparen en te verduurzamen. Met deze subsidie kunt u een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft u inzicht in het verduurzamen van uw onderneming of wagenpark. De subsidie geldt ook voor ondersteuning bij het uitvoeren van maatregelen uit dat advies. De regeling start op 1 oktober 2021 en loopt tot en met 30 september 2022.

De SVM is bedoeld voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte's) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:

  • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren, en
  • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken. 

Subsidie voor advies en ondersteuning

De SVM geeft subsidie voor:

  • het opstellen van een energieadvies op maat door een gespecialiseerde adviseur, en
  • de ondersteuning bij de uitvoering van het advies.

U krijgt alleen subsidie als u een bewijs kunt laten zien dat u een of meer maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd.

Inhoud van het energieadvies

U krijgt subsidie voor de kosten van een energieadvies op maat. In dat advies staan de mogelijke energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen (op het gebied van CO2-verlaging) voor uw bedrijfspand en/of bedrijfsvoering. Een energieadviseur van een extern bedrijf moet het advies opstellen. Alle voorwaarden voor de SVM leest u op de website van RVO.

Ondersteuning voor uitvoeren maatregel uit energieadvies

U kunt ook subsidie krijgen voor concrete ondersteuning bij het uitvoeren van minimaal een van de maatregelen uit het energieadvies. Bijvoorbeeld ondersteuning bij het opstellen van een financieringsplan, of een subsidieaanvraag voor een andere regeling. Ook voor de begeleiding bij het uitvoeren van een maatregel kunt u subsidie aanvragen. De ondersteuning bij het aanvragen van de SVM zelf komt ook in aanmerking voor subsidie.

Subsidiebedragen

  • De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject is 80% van de gemaakte kosten (exclusief btw) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand.
  • Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400 en een maximum subsidiebedrag van € 750. Dit zijn netto bedragen. Het minimum subsidiebedrag van € 400 voor het advies betekent dat een energieadvies van minder dan € 500 (exclusief btw) niet in aanmerking komt voor subsidie.

Let op

  • De kosten van de maatregelen zelf komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Daarvoor zijn mogelijk andere subsidies beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) of belastingaftrek via de Energie-investeringsaftrek (EIA).
  • Alleen de kosten voor energieadvies en ondersteuning die gemaakt zijn vanaf 2 augustus 2021 komen in aanmerking voor subsidie.

Aanvragen vanaf 1 oktober 2021

  • U kunt de SVM aanvragen vanaf 1 oktober 2021 09.00 uur, bij RVO. De regeling sluit op 30 september 2022, 17.00 uur.
  • U logt bij RVO in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Meer informatie

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat