Functie-indeling ORBA

De indeling in een juiste (bedrijfs)functie is van groot belang. Neem hiervoor de tijd. De functies in de bakkerijsector worden gewaardeerd aan de hand van het functiewaarderingssysteem ORBA. Dit is de methode van AWVN om functies te analyseren, te wegen en te waarderen. De focus ligt op de output: de verwachte bijdrage aan het bedrijfsresultaat van elke functie. Het functiewaarderingssysteem maakt de onderlinge rangorde tussen functies, de hiërarchie, duidelijk. ORBA zorgt zo voor objectieve en transparante onderbouwing van beloningsverschillen.

Het is de bedoeling dat elke werkgever de bedrijfsfunctie vergelijkt met één van de 45 voorbeeldfuncties in de cao. Elke voorbeeldfunctie is gekoppeld aan een salarisschaal. Wanneer een voorbeeldfunctie is gevonden die het meest lijkt op de functieomschrijving van de medewerker, dan wordt gekozen voor de bijbehorende salarisschaal.

Juiste inschaling

Door de medewerker op juiste wijze in te schalen voorkomt u discussie achteraf. Bij onjuiste inschaling kunt u te maken krijgen met een loonvordering. Een loonvordering instellen kan met terugwerkende kracht tot 5 jaar. Door middel van de volgende stappen komt u tot een inschaling.

  1. Stel een functieomschrijving op
  2. Bepaal welke referentiefunctie uit de cao het beste aansluit
  3. Licht toe waarom de referentiefunctie het beste aansluit


Bovengenoemde doet u schriftelijk. Aan de functie is een schaal gekoppeld. De medewerker ontvang het loon dat bij de schaal past. Over de functiejaren/treden kunt u met de medewerker onderhandelen. Als u er samen uit bent, noteert u de schaal en functiejaren/trede in de arbeidsovereenkomst. De functieomschrijving voegt u als bijlage toe aan de arbeidsovereenkomst.

Bovenstaand stappenplan is een verkorte weergave. Het volledige stappenplan vindt u in Bijlage B deel 2 van de cao. De cao is hieronder te downloaden.

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV
Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan