Geslaagde Politieke Safari van NBOV: Ondernemerschap en Politiek Hand in Hand

10 november 2023

De NBOV organiseerde woensdag 8 november de politieke safari en rondetafelsessies met politici. Doel was het politieke hart van Nederland te verkennen.

De ondernemers hebben per e-choppers - onder begeleiding van gidsen - door Den Haag gereden om politieke gebouwen te bezoeken. De route bracht hen ook langs collega-bakkers, om ideeën uit te wisselen.

Na afloop van de safari werden in de Malietoren rondetafelsessies met politici gehouden. Niet alleen bakkers, maar ook kappers, slagers en andere versspecialisten namen deel. Zij deelden hun persoonlijke ervaringen en uitdaginen met de vijf aanwezige politici. De politici werden kritisch ondervraagd en de ondernemers hadden de gelegenheid om hun zorgen en suggesties te delen. Hopelijk zijn deze verhalen daadwerkelijk van invloed op de beslissingen en acties binnen de verschillende politieke partijen.

Een belangrijk signaal uit alle branches is dat de politiek te weinig stilstaat bij het belang van ondernemers in de winkelstraat en hun bijdrage aan de economie. Deze middenstanders – zoals Elrie Bakker van JA 21 zei, praten niet over winst maar over ondernemersloon. Alle kosten die worden doorbelast gaan ten koste van het eigen inkomen van de ondernemer zoals grondstofkosten, huurverhogingen, energiekosten en minimumloon. Ook moeten medewerkers netto meer overhouden van hun inkomsten in plaats van compensatie door de overheid via allerlei toeslagen. Als het beter loont om meer uren te werken is er ook minder krapte op de arbeidsmarkt.

Ook de rol van de ondernemer in de winkelstraat kwam goed aan bod. Winkeliers organiseren de Sinterklaasoptocht, sponsoren clubs, verlichten de winkelstraat en zorgen voor sociale contacten. Ondernemers moeten kunnen blijven ondernemen!

Op de e-choppers bij de Hofvijver
Collega-bakkers op bezoek bij patissier Jarreau

De rondleiding kwam langs de Hofvijver

Collega-bakkers op bezoek bij patissier Jarreau

Voorzitter Arend Kisteman aan het woord
Fred Tiggelman en Daniëlle Uljee

Voorzitter Arend Kisteman aan het woord

Fred Tiggelman en Daniëlle Uljee

Ondernemers uit verschillende branches vertellen
V.l.n.r.: Elrie Bakker (JA21), Hilde Palland (CDA) en Thierry Aartsen (VVD)

Ondernemers uit verschillende branches vertellen over hun uitdagingen

V.l.n.r.: Elrie Bakker (JA21), Hilde Palland (CDA) en Thierry Aartsen (VVD)

Elrie Bakker (JA21) aan het woord
Verschillende ondernemers in gesprek met Saskia van der Meer (BBB)

Elrie Bakker (JA21) geeft een pitch over het ambacht in de winkelstraat

Verschillende ondernemers in gesprek met Saskia van der Meer (BBB)

Verschillende ondernemers met Joris Thijssen (GroenLinks-PvdA)
Hilde Palland (CDA) aan het woord

Verschillende ondernemers in gesprek met Joris Thijssen (GroenLinks-PvdA)

Hilde Palland (CDA) vertelt bij afloop wat ze meeneemt uit de gesprekken

Saskia van der Meer (BBB) vertelt wat ze meeneemt uit de gesprekken
De zaal in de Malietoren bij MKB-Nederland

Saskia van der Meer (BBB) vertelt wat ze meeneemt uit de gesprekken

De zaal in de Malietoren bij MKB-Nederland

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan