Grenswaarde blootstelling meelstof vanaf 2020

2 oktober 2019

Meelstof inademen kan leiden tot bakkersastma, wat ernstige gevolgen kan hebben. Daarom stelt de Sociaal Economische Raad (SER) een wettelijke grenswaarde in om blootstelling aan meelstof zoveel mogelijk te beperken. Wat betekent dit voor u?

Vanaf 1 januari 2020 geldt als grenswaarde voor meelstof: 1,2 mg meelstof per m3 ingeademde lucht gemiddeld over een 8-urige werkdag. Een grenswaarde houdt in dat deze waarde op geen enkele werkdag overschreden mag worden, bij geen enkele medewerker.
 

De huidige situatie

Uit metingen uit 2016 bij 35 ambachtelijke bakkerijen is gebleken dat de gemiddelde blootstelling van broodbakkers in ambachtelijke bakkerijen flink hoger is dan de grenswaarde, namelijk 2,1 mg/m3. Hiervoor is gemeten bij 66 broodbakkers. Ovenisten en banketbakkers hebben een lagere blootstelling, maar soms is ook deze te hoog.
 

Wat betekent dit voor u?

Naar aanleiding van de metingen in 2016 hebben veel bakkerijen extra maatregelen genomen. Tegelijkertijd is er nog vaak sprake van piekblootstellingen, vooral bij bepaalde werkzaamheden. Ook in de komende jaren moet dus nog verder gewerkt worden aan stofbeheersing.
 

Welke maatregelen werken?

Houd het eenvoudig: als u een stofwolk ziet waar iemand in werkt, dan is er te veel blootstelling.

  • Inventariseer de blootstelling in uw bedrijf. Dit kan op een gestructureerde manier met het stofbeheersingsplan dat gratis beschikbaar is op www.blijmetstofvrij.nl/stofbeheersingsplannen
  • Zorg ervoor dat werknemers beheerst werken. Kijk ook eens naar deze filmpjes: www.blijmetstofvrij.nl/stofbeheersing-in-beeld
  • In de arbocatalogus is afgesproken dat:
    • kuipen een dichte kap hebben;
    • strooibloem vervangen wordt door olie of minder stuivende producten zoals stuifarme strooibloem, ook in bloemstrooiers;
    • er geen perslucht wordt gebruikt om schoon te maken, maar een stofzuiger.
  • Zorg dat filters en afzuigsystemen goed worden onderhouden en niet lekken.

Wat werkt niet?

75% van de blootstelling wordt veroorzaakt door stofwolken die werknemers zelf creëren door bijvoorbeeld strooien, scheppen, storten of schoonmaken. Ruimteafzuiging heeft daar geen invloed op. Ruimteafzuiging doet voornamelijk iets aan de achtergrondblootstelling, maar die is al erg laag: zo’n 0,1 of 0,2 mg/m3. Plaats daarom afzuiging bij de bron.
 

Vragen en meer informatie?

Ga naar de website: www.blijmetstofvrij.nl, mail naar info@blijmetstofvrij.nl of bel 0317-471225.

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat