Herstel gebrek

28 september 2020

U heeft last van een lekkage in de winkel. U huurt het pand van een verhuurder. U heeft de verhuurder al aangesproken op de lekkage, maar deze is nog niet hersteld. Wat zijn uw mogelijkheden? Let op: de informatie op deze pagina geldt alleen voor winkelruimte. Voor woonruimte en overige bedrijfsruimte (lees: geen winkelruimte) gelden andere (wettelijke) regelingen.

Gebrek aan het huurpand

Kort gezegd is een gebrek volgens de wet alles wat afwijkt van hetgeen u bij het aangaan van de huurovereenkomst mocht verwachten en vermindering van het huurgenot oplevert. Bijvoorbeeld lekkage, fouten in de constructie, achterstallig onderhoud en vochtproblemen. 

In veel huurovereenkomsten is precies opgenomen wat wordt gezien als een gebrek en welke gebreken de verhuurder wel of niet moet herstellen. 

 

Herstel door verhuurder

Als er een gebrek is aan het pand dat u huurt, kunt u op basis van de wet eisen dat het gebrek door de verhuurder wordt verholpen. Op deze regel zijn een paar uitzonderingen:

  • Het verhelpen van het gebrek is onmogelijk, of de kosten voor herstel zijn zo hoog dat dit redelijkerwijs niet van de verhuurder kan worden verwacht.
  • U heeft het gebrek zelf veroorzaakt.
  • Het gebrek betreft een kleine reparatie, zoals het vervangen van een kraan of een stopcontact. Kleine reparaties of gebreken komen altijd voor rekening van de huurder.
  • In uw huurovereenkomst is afgeweken van de standaardregels. 

 

Verhuurder wil niet herstellen

De verhuurder moet altijd de gelegenheid krijgen om zelf tot herstel van het gebrek over te gaan. U moet daarom een aangetekende brief (ingebrekestelling) naar de verhuurder sturen waarin het gebrek wordt beschreven en aan de verhuurder een redelijke termijn wordt gegeven voor herstel. Wordt het gebrek niet hersteld, dan kunt u het gebrek zelf (laten) herstellen. De kosten die hiervoor worden gemaakt, kunt u verhalen op de verhuurder of verrekenen met de huurprijs. Laat wel in de ingebrekestelling weten dat u van plan bent het gebrek zelf te herstellen en dat de kosten worden verhaald of verrekend. 


Schade

U kunt schade hebben als gevolg van het gebrek. Bij een lekkage kunnen de voorraden zijn beschadigd, of de winkel moet dicht gedurende de herstelperiode. De verhuurder kan in sommige gevallen aansprakelijk zijn voor deze gevolgschade: 

  • Het gebrek is ontstaan na het aangaan van de huurovereenkomst en is de verhuurder toe te rekenen (lekkage als gevolg van achterstallig onderhoud). U als huurder moet bewijzen dat het gebrek aan de verhuurder toe te rekenen is.
  • Het gebrek was bij het aangaan van de huurovereenkomst aanwezig en de verhuurder was daarvan op de hoogte of had daarvan op de hoogte moeten zijn.
  • De verhuurder heeft bij het aangaan van de huurovereenkomst expliciet aangegeven dat dit gebrek niet aanwezig was.

In de huurovereenkomst kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt. Uw verhuurder kan daarin aansprakelijkheid voor gevolgschade voor een groot gedeelte hebben uitgesloten. 


Huurvermindering

U kunt niet eenzijdig een vermindering van de huurprijs doorvoeren. U mag dus niet een deel van de huurprijs achterhouden. Als u verminderd huurgenot heeft als gevolg van een gebrek waarvoor de verhuurder aansprakelijk is, kunt u bij de rechter wel met terugwerkende kracht vermindering van de huurprijs vorderen. U kunt die vermindering vorderen vanaf het moment dat de verhuurder voldoende op de hoogte was van het gebrek (ingebrekestelling) tot het moment dat het gebrek is hersteld. 

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV
Artikelen / Info en advies
Acrylamidehalte ontbijtkoek vaak te hoog
Artikelen / NBOV
Laat je mening horen: sluit je aan bij het NBOV ledenpanel!
Artikelen / Info en advies
Vanaf 2025 zero-emissiezones in werking