Het voorstel voor de Tegemoetkoming Energie Kosten

21 oktober 2022

De vergoeding is te laag, de drempel te hoog en de ingangsdatum veel te laat. Kortom: wij blijven ons inzetten voor een betere regeling voor energie-intensieve ambachtelijke bakkers.

 

We hebben dit ministers Adriaansens en Jetten en de Tweede Kamer uiteraard onmiddellijk laten weten. Dit bericht is inmiddels ook weer via een aantal oppositieleden, gemeenten en media gedeeld.

Opvallend is dat bijna geen enkele branche voldoet aan de eis dat de energiekosten 12,5% van de omzet moeten bedragen. In Den Haag werd de regeling al binnen 1 dag de ‘saunaregeling’ genoemd, omdat alleen sauna’s en zwembaden hieraan voldoen.

De NBOV is ook tegen het vaststellen van het energiegebruik in de maanden januari en februari 2023 en we zijn ontevreden dat er pas in april een tegemoetkoming volgt. De overbrugging door uitstel van belastingen en kredietfaciliteiten helpt ondernemers niet vooruit, maar achteruit.

Minister Adriaansens zegt dat de 12,5% norm in overleg met branches is vastgesteld. Het lijkt erop dat het onderzoeksbureau dat is ingeschakeld van de verkeerde gegevens uitgaat.

De NBOV wil:

  • een onmiddellijk voorschot voor alle ondernemers die dit jaar een onredelijke verhoging van energiekosten hebben
  • dat de definitieve tegemoetkoming vastgesteld wordt op basis van een reële referentieperiode
  • een eenvoudige regeling op basis van gegevens van energiemaatschappijen/facturen
  • acceptabele energiekosten door gebruik van een energieclausule. De prijzen blijven daardoor binnen een bandbreedte/energieplafond

 

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan