Hofleverancier

21 oktober 2020

Om in aanmerking te komen voor het predicaat Hofleverancier moet uw onderneming ten minste 100 jaar bestaan. Het predicaat wordt alleen ter gelegenheid van een bijzonder jubileum of bij een zeer bijzondere gebeurtenis in het bedrijf verleend. De titel is een prachtig visitekaartje en geeft aan dat uw bedrijf solide is en een lange bestaansgeschiedenis heeft. De NBOV ondersteunt leden bij het aanvragen van dit predicaat.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het predicaat Hofleverancier moet uw onderneming:

 • ten minste 100 jaar bestaan;
 • een jubileum vieren, bijvoorbeeld een 100-, 125- of 150-jarig jubileum;
 • bij voorkeur al die jaren onder dezelfde naam geopereerd hebben;
 • een duidelijke en aantoonbare ontstaansgeschiedenis hebben (een uittreksel KvK is niet voldoende);
 • onderscheidend zijn ten opzichte van branchegenoten in uw plaats of regio;
 • 'vooraanstaand' en van onberispelijk gedrag zijn: dit betekent onder andere dat de bestuurders van onbesproken gedrag zijn op juridisch en economisch gebied. 

 

predicaat Hofleverancier

Procedure

Bij een aanvraag worden de volgende stappen doorlopen: 

 1. Controleer of uw ondermening voldoet aan bovenstaande voorwaarden. 
 2. Minimaal negen maanden van tevoren dient u een goed onderbouwd verzoek in bij de burgemeester van de gemeente waar de onderneming is gevestigd. De burgemeester stuurt het verzoek door naar de Commissaris van de Koning van uw provincie. 
 3. Het kabinet van de Commissaris van de Koning doet grondig onderzoek naar uw onderneming. Hierbij worden de financiële gegevens van de afgelopen jaren gecontroleerd. De bestuurders mogen geen strafblad hebben. Aan dit onderzoek doen onder meer de Arbeidsinspectie, de burgemeester, de politie, de Kamer van Koophandel en verschillende ministeries mee.
 4. Op basis van de uitkomst van het onderzoek maakt de Commissaris van de Koning een advies en stuurt dit met de aanvraag naar de Particulier Secretaris van Zijne Majesteit de Koning. 
 5. Aan de hand van dit advies neemt de Koning zelf een beslissing die vervolgens door de Commissaris van de Koning aan de onderneming wordt overgebracht.
 6. De Commissaris van de Koning of de burgemeester reikt de oorkonde uit die bij het predicaat hoort, meestal bij een speciaal hiervoor georganiseerde feestelijke bijeenkomst.
 7. De onderneming die met de titel 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' onderscheiden is, mag dit aan de buitenwereld kenbaar maken door het voeren van het Koninklijk Wapen.
 8. Op de website van het Koninklijk Huis vindt u in de rubriek Onderscheidingen een lijst van alle organisaties met de titel 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'. 
 9. Het predicaat is in beginsel 25 jaar geldig. Elke 25 jaar dient uw onderneming bestendiging van dit recht aan te vragen volgens bovengenoemde procedure. Ook als uw onderneming fuseert of het economisch eigendom en/of de statuten ingrijpend veranderen, moet u bestendiging van deze titel aanvragen.

 

Meer informatie over het predicaat Hofleverancier is verkrijgbaar bij de Stichting Hofleveranciers in Nederland

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan