Hoge energieprijzen: wat doet de NBOV voor u?

21 oktober 2021

Bakkers zijn grootverbruikers van energie: de stijgende energieprijzen betekenen daarom een forse kostenverhoging. De NBOV zet alle mogelijkheden in om deze kosten beheersbaar te houden. Ook de energietransitie vergt forse investeringen die (nog) niet altijd rendabel zijn. Bovendien betekenen hogere kosten dat er minder ruimte overblijft om te investeren. Energie is daardoor een van de belangrijkste problemen voor bakkers geworden. De afgelopen weken is de NBOV hierover door verschillende media benaderd.

De NBOV zet zich in voor een werkbare en betaalbare energietransitie, zeker nu de energieprijzen snel stijgen. Sommige bakkers rapporteren inmiddels een kostenstijging van vele tienduizenden euro’s per jaar. Daarom voeren we met andere brancheorganisaties een intensieve lobby rondom de energietransitie, in Den Haag en zo nodig ook in Brussel. Daarbij gaat het nu met name over de hoge energieprijzen en de compensatie daarvan voor grootverbruikers in het mkb. De NBOV gaat ook actief in op verzoeken van de media om over dit onderwerp te vertellen en zo onze boodschap bij een breder publiek bekend te maken.

Lobby: ODE en compensatie energieprijzen

Samen met andere branches heeft de NBOV aan Den Haag gevraagd om vanaf 2022 de ODE voor mkb-ondernemers te verlagen. Zo willen we bereiken dat uw energierekening niet nog meer stijgt en dat de ODE-lasten gelijker worden verdeeld.

Dat is nu meer dan ooit nodig, omdat bakkerijen als energie-intensieve mkb’ers vrijwel geen compensatie krijgen voor de hoge energieprijzen. Veel bakkerijen vallen ook in de derde schijf voor elektriciteit, en daarvan is het tarief in 2020 met 177% gestegen. De overheidscompensatie voor mkb’ers is echter gericht op de eerste schijf, waardoor een bakker voor een zeer klein deel compensatie ontvangt.

Op 18 oktober besteedde het Financieele Dagblad hieraan aandacht. NBOV-voorzitter Arend Kisteman gaf in het artikel aan dat de energierekening voor sommige bakkers “bijna niet te betalen is”. Hij legde uit dat de oplossing – verduurzamen – niet eenvoudig is, terwijl bakkers wel veel ODE betalen: “Om klimaatsubsidies te krijgen om bijvoorbeeld te investeren in elektrische ovens voor je bakkerij, moet je zoveel papieren invullen en kennis hebben. Daar moet je een externe partij voor inhuren en als kleine ondernemer haak je dan af.”

De NBOV vraagt daarom ook continu aandacht voor de enorme investeringen waar een mkb-ondernemer voor staat door de stapeling van maatregelen voor de energietransitie, zoals vervangen van de gasgestookte ovens en/of stookinstallatie, vergroening van het wagenpark en de eventuele verplichting om zonnepanelen en wateropslag op bedrijfsdaken te realiseren.

Naast deze intensieve lobby ondersteunt de NBOV ondernemers bij energiebesparing en maken we het eenvoudiger om aan de informatieplicht energiebesparing te voldoen.

Hulp bij energie besparen: DEB en energiecoach

  • Om u te helpen bij de energiebesparingsmaatregelen, werkt de NBOV samen met digitale bespaarassistent DEB. Zo krijgt u als NBOV-lid inzicht in de mogelijke en verplichte maatregelen en in hoe u energie kunt besparen.
  • Bedrijven die niet onder de informatieplicht energiebesparing vallen, kunnen sinds 1 oktober gebruikmaken van een gesubsidieerde energiecoach. De voorwaarden leest u op de pagina Energiecoach

Informatieplicht energiebesparing eenvoudiger maken

De huidige manier waarop bedrijven hun gegevens voor de informatieplicht energiebesparing moeten indienen, is lastig. Daarom werkt de NBOV samen met andere brancheorganisaties, RVO en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan een nieuwe, duidelijkere versie. Indienen van uw gegevens verloopt daardoor bij de nieuwe ronde in 2023 sneller en gemakkelijker.

Heeft u van de omgevingsdienst vragen over de informatieplicht gekregen? Neem dan contact op met de NBOV of lees onze informatie over de informatieplicht.  

Meer informatie

Meer over energie leest u op onze pagina’s Energie en water.

 

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan