Hoge kosten ambachtelijke bakker: NBOV intensiveert lobby

26 november 2021

Steeds meer ondernemers in de ambachtelijke bakkerij bellen of mailen de NBOV met zorgen over de kostenstijging waarmee ze te maken krijgen. De rekeningen voor duurdere grondstoffen en energie komen boven op de bestaande hoge kosten voor arbeid en het betalingsverkeer. Investeren is daardoor voor vele ondernemers moeilijk tot onmogelijk geworden. De NBOV heeft daarom de lobby geïntensiveerd.

“De verhouding tussen kosten en opbrengsten staat in de ambachtelijke bakkerij, banketbakkerij en patisserie al langer onder druk. Door de vele recente kostenstijgingen worden ondernemers momenteel verder in het nauw gedreven”, zegt NBOV-directeur Marie-Hélène Zengerink. “Hoge werkgeverslasten zijn in onze arbeidsintensieve sector altijd al een belangrijke factor; die bedragen gemiddeld 30 tot 50% van de totale kosten. Daarbovenop komen nu de soms forse energierekeningen. Wereldwijd stijgen de prijzen van essentiële grondstoffen als tarwe, suiker en boter. Daarnaast worden verpakkingen duurder, vanwege het tekort aan papier en karton. Tel je al die kosten bij elkaar op, dan blijft er weinig over. Daardoor is er vrijwel geen ruimte om te investeren, terwijl de overheid dat wel van ons vraagt, vooral op het vlak van duurzaamheid.”

Stapeling van maatregelen en prijsstijgingen

De NBOV heeft daarom de lobby over dit onderwerp nog verder geïntensiveerd. “We vragen continu aandacht voor dit probleem. We maken inzichtelijk hoe de stapeling van overheidsmaatregelen en de stijgende energie- en grondstoffenprijzen veel mkb-ondernemers in het nauw drijft, en benadrukken dat er goede, toegankelijke subsidieregelingen en compensaties moeten komen.”

Eerder maakte de NBOV al duidelijk dat de energie-intensieve ambachtelijke bakkerijen bij de energietransitie in een lastig parket zitten: bakkers betalen relatief veel Opslag Duurzame Energie (ODE), terwijl ze bijna nooit in aanmerking komen voor subsidies die vanuit die ODE worden bekostigd. Dat signaal is door verschillende media opgepikt, wat leidde tot vele interviews op radio, tv en in kranten.

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat