Huurovereenkomst

4 oktober 2020

In een huurovereenkomst wordt een aantal zaken afgesproken, zoals de locatie van het pand, de periode, bestemming, bijkomende kosten en natuurlijk de huurprijs. Er bestaan geen eisen aan de vorm van een huurovereenkomst of algemene voorwaarden. Dit betekent dat er geen vaste regels zijn voor hoe deze eruit moeten zien of wat er exact in moet staan. Let op: de informatie op deze pagina geldt alleen voor winkelruimte. Voor woonruimte en overige bedrijfsruimte (lees: geen winkelruimte) gelden andere (wettelijke) regelingen.

Modelhuurovereenkomsten

Verhuurders gebruiken in de meeste gevallen modelhuurovereenkomsten en algemene bepalingen die de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft opgesteld. Stem als huurder nooit direct in met een ROZ-model dat de verhuurder voorstelt. De bepalingen in deze modellen zijn namelijk zo veel mogelijk ten gunste van verhuurders geschreven, omdat de ROZ een belangenvereniging van verhuurders is.

Misschien kunt u als huurder een ander model uitonderhandelen dat gunstiger voor u is, want ook de Raad van Detailhandel en de Rijksgebouwendienst (RGD) bieden modelhuurovereenkomsten. De Raad van Detailhandel heeft een huurdersvriendelijke huurovereenkomst. Het model van de RGD zit wat betreft rechten en verplichtingen tussen deze twee modellen in. 

 

Minimumduur

Op grond van de wet geldt voor een huurovereenkomst van winkelruimte een minimumduur van 5 jaar. Ook een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is gesloten, geldt voor een periode van minimaal 5 jaar (waarbij de wettelijke periode van verlenging van toepassing is). Deze regel dient ter bescherming van de huurder. Hij geldt echter niet als de overeengekomen duur van de overeenkomst in het kader van een proefperiode 2 jaar of korter is.

Vaak geldt een huurovereenkomst van 5 + 5 jaar. Aan het einde van de eerste huurperiode wordt dan van rechtswege, dus automatisch, het huurcontract verlengd met nog eens 5 jaar. Wilt u dit niet, dan dient u het contract minstens 1 jaar van tevoren en op de voorgeschreven manier (bijvoorbeeld via een aangetekende brief of deurwaardersexploot) op te zeggen.
 

Extra kosten

Let bij het aangaan van een huurovereenkomst goed op de bijkomende kosten, zoals een promotiebijdrage (komt vaak voor in een winkelcentrum) of servicekosten. Laat servicekosten specificeren en kijk dan of u gebruikmaakt van de aangegeven diensten en of de hoogte van de kosten reëel is. Let ook op bepalingen over een (jaarlijkse) verhoging van de huurprijs. Gaat dat met indexering (opvraagbaar bij het CBS), een vast bedrag per jaar of een vast verhogingspercentage? Zeker wanneer een vast verhogingspercentage is afgesproken, kan de ontwikkeling van de huurprijs een vliegwieleffect krijgen. Aan het einde van de overeengekomen huurperiode betaalt u dan zeker geen marktconforme huurprijs meer.

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV
Artikelen / Info en advies
Acrylamidehalte ontbijtkoek vaak te hoog
Artikelen / NBOV
Laat je mening horen: sluit je aan bij het NBOV ledenpanel!
Artikelen / Info en advies
Vanaf 2025 zero-emissiezones in werking