Impressie P&O Infomiddagen

07 nov 2019

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is in aantocht. Deze wet brengt een groot aantal veranderingen met zich mee op fiscaal (ww-premie hoog/laag) en arbeidsrechtelijk gebied. De afgelopen maand hebben wij meerdere drukbezochte P&O-infomiddagen georganiseerd op ons kantoor in Gouda. In deze succesvolle bijeenkomsten is de WAB toegelicht. Bekijk hier de beelden.

Impressie P&O Inloopdagen 2019

De theorie kunnen wij niet altijd veranderen, wel helpen wij u graag met de toepassing in de praktijk. Kort gezegd komt het erop neer dat vast minder vast wordt en flex minder flex, waarmee de kloof tussen vaste en flexibele contracten kleiner wordt gemaakt. Bekijk op onze pagina In dienst zijn waarmee u aan de slag moet!

Artikelen / NBOV
Even bellen met … Anneke Zoethoutmaar
Artikelen / NBOV
Goed werkgeverschap in 2021
Artikelen / NBOV
Vakantiedagen administreren – zo werkt het